Universelt utformet lydoverføring med Auracaststandard i teater

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

Milepæl 1: Prosjektforberedelse Ansvarlig: Prosjektleder Tidspunkt: 1.-15. Januar 2024 Definering av individuelle arbeidsoppgaver Innkjøp av 20 Voce-enheter og 4 Dongles for testing Møte for å oppsummere forberedelsene og fordele ressurser Milepæl 2: Teknologiskjennskap og Utprøving Ansvarlig: Teknisk team Tidspunkt: 16. Februar – 15. Mars Teste Voce-enheter i kontoromgivelser Koordiner med teaterets teknisk team for tilgang til lydanlegg Gjennomføre en intern testforestilling med Auracast Milepæl 3: Rekruttering av Deltakere og Online Plattform Ansvarlig: Kommunikasjonsteam Tidspunkt: 1.-30. April Aktiviteter: Første informasjonsmøte for potensielle deltakere Lansering av online plattform for registrering og tilbakemeldinger fra deltakere Utvikling av en diskret og behagelig kundereise for å forbedre deltakeropplevelsen Velge ut 10 frivillige deltakere for pilotprosjekter Milepæl 4: Pilotfase Ansvarlig: Prosjektleder og Teknisk team Tidspunkt: 1. Mai – 15. Juni Gjennomføre første av tre pilotforestillinger med 10 deltakere Innhente tilbakemeldinger gjennom online plattform Gjennomføre siste pilotforestilling og foreta nødvendige justeringer Milepæl 5: Fullskala Implementering og Innholdsproduksjon Ansvarlig: Prosjektleder og Kommunikasjonsteam Tidspunkt: 16. Juni – 31. Oktober Gjennomføre første fullskala forestilling med 20 deltakere Ukentlig overvåking og justering etter deltakerfeedback Produksjon av artikler, videoer og annet innhold som belyser prosjektets utfordringer og løsninger Milepæl 6: Evaluering og Rapportskriving Ansvarlig: Prosjektleder og Analyseteam Tidspunkt: 1. November – 15. Desember Starte datainnsamling for evaluering Ferdigstille avsluttende rapport Avslutning og Rapportering Ansvarlig: Prosjektleder 31. Desember 2024

Prosjektleder/forsker

Frode Rasmussen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Universelt utformet lydoverføring med Auracaststandard i teater
Organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 197 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2024