Universelt utformet sosial treningsarena

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi vil gi personer med funksjonsnedsettelser, døvblinde m.m. en god arena for lek, ute. Der de er likestilt med funksjonsfriske. Vi vet hvor viktig frisk luft og gode sanseopplevelser er for psykisk helse. Vi vet hvor viktig gode øyeblikk mellom mennesker i lek er, for å skape relasjoner som varer. Til Signo kommer det mange familier fra hele landet, for å lære å kommunisere med barna sine, som har hørselsproblematikk og funksjonsnedsettelser. En ballbinge som er tilpasset disse barna og familiene deres, vil gi en unik mulighet til å skape felles opplevelser for hele familien.

Målsetting

Er å stimulere til økt aktivitet hos funksjonshemmede på arenaer som ofte er forbeholdt funksjonsfriske (Likestilling for funksjonshemmede). Skape gode varige relasjoner gjennom lek. Sørge for at alle med nedsatt funksjonsevne får delta på lik linje med funksjonsfriske.

Målgruppe

Personer med døvblindhet, hørselsrest, nedsatt funksjonsevne, rullestolbrukere og familiene deres. -alle som finner glede i lek og sosialt samvær.

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltak som gjør denne arenaen unik i forhold til andre ballbinger, er den universelle utformingen. Med teleslyngen montert vil ballbingen også være tilrettelagt for at idrettslag eller skoler som har elever/deltakere med høreapparater/CI skal kunne benytte anlegget for undervisning og trening. Personen som har nedsatt hørsel vil føle trygghet og selvtillit i større grad, da den er sikker på at beskjeder som blir gitt muntlig oppfattes. Her vil vi sørge for å skape et miljø der alle føler seg akseptert for den de er. Uavhengig om man er funksjonsfrisk eller funksjonshemmet. Brukergruppen skal i stor grad være med å bestemme retningslinjer for bruk av ballbingen. De skal få invitere til åpningsfest og planlegge arrangementer og invitere. Samtidig som noen også vil ha oppgaver med vedlikehold (vasking og kosting) og utlån av utstyr (teleslynge, baller og evt. annet). Oppgaver som vi mener brukergruppen vil vokse på

Fremdriftsplan

Vi har jobbet med å samle kunnskap, innhente priser og søke midler. Høsten 2018 fikk vi vårt første bevis på at flere har troen på dette prosjektet. Vi fikk tildelt 150.000kr fra Borghild- og Knut Kolstads legat, vinter 2019 fikk vi 40.000 kr i støtte fra HLF Nøtterøy og Tjøme og vår 2019 kr150.000.- fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi ønsker oss mange samarbeidspartnere og med denne søknaden håper vi å komme i mål vår 2020 med fullført ballbinge.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Ballbinge ferdigstilt 17.08.20 PDF.pdf

Prosjektleder/forsker

Hege Sannes Rimeslåtten

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Universelt utformet sosial treningsarena
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Signo (oppsett), Arnadal anlegg, Signo (elektrisk arbeid), Cantec (teleslynge)
Beløp Bevilget
2020: kr 122 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring