Urban Ung X “Aktivitetsglede for alle”

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ser at gamle løsninger & organisering ikke fungerer som en ønsker når 50% av barn etter 16 års alderen ikke har noe fritidsaktivitet. All erfaring tilsier at ungdom i målgruppen er overrepresentert. Hisøy IL har tidligere hatt et prosjekt med DAM (Extra stiftelsen) Fort-SMS som vi ønsker å bygge videre på i "Urban Ung". Vi har erfart det er store feil & mangler i dagens aktivitets tilbud. GAME i Danmark som vi samarbeider leverer "gatekonseptet" som etterspørres & aktiviserer 150 000 barn & unge hvert år. De har utviklet et eget program for hvordan de trener sine unge ledere «Play makers»

Målsetting

-Bruke egne nyutdannede Playmakere til å lede aktiviteter – Skape åpne inkluderende møteplasser på ungdommens premisser, uten krav om medlemskap eller økonomi. – Utvikle nye aktiviteter & tilbud som supplerer dagens tradisjonelle tilbud – Skape mer aktive barn & unge som får meg seg «lifeskills

Målgruppe

– Ungdom med minoritets bakgrunn – Ungdom fra hjem med utfordringer i forhold til rus, psykisk helse og dårlig økonomi. – Inaktiv ungdom – Jenter generelt

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Arendal Kommune fikk gjennom «Nordic Safe Cities» midler til å starte opp Playmaker programmet her i Arendal som første by i landet. Dette er et samarbeide mellom kommune, næringsliv, skoler, frivillighet, nettverket Med Hjerte For Arendal, politi, LO, NHO og alle spiller på lag. Forankring i dette prosjektet er solid og betyr at vi raskt kan være oppe å stå. Vi fikk med oss 20 ungdommer i starten med veldig variert bakgrunn og egen «Playmakecamp» ble gjennomført i juni. Etter dette har ting gått slag i slag for Playmakerene gjennom sommeren. De har vært med å arrangere Arendal Sommer Camp med gratis aktiviteter gjennom sommeren 3 ganger i uken for over 1200 barn. Nå ønsker vi bruke våre egne nyutdannede Playmakere til å lede & få i gang nye aktiviteter som barn og ungdom selv ønsker. Skape åpne aktive inkluderende møteplasser som supplerer dagens tradisjonelle idretts og kulturtilbud, uten krav om medlemskap eller økonomi. Ytterligere styrke og bygge kunnskap om Urban Ung. Skape mer aktive og fornøyde barn og unge som får meg seg «lifeskills» som kan brukes senere i livet. Gamehouse Arendal Fengsel skal realiseres. Samtidig som vi skal utvikle en modell som blir bærekraftig økonomisk etter prosjektperioden.

Fremdriftsplan

-Etablere styrings & prosjektgruppe -Lage informasjonsmateriell – Infomøter med skoler, Nav, idrettslag, flyktningstjenester osv – Publisere informasjon Urban Ung sosiale medier plattform, samarbeidspartnere og redaksjonell omtale. – Utvikle Urban Ung SOME plattform – Rekruttere flere deltagere – Flere GAME sone aktiviteter med variert innhold – GAMING og mattilbud i nye kulturhuset – Arendalsuka & Urban Ung 2022 – Gamehouse Arendal Fengsel

Prosjektleder/forsker

Rolf Josephsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Urban Ung X “Aktivitetsglede for alle”
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 450 000, 2023: kr 475 000
Startdato
01.11.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring