Ut å gå med eller uten staver

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Ut å gå, med eller uten staver

Bakgrunn for prosjektet
Astma og Kronisk Obstruktiv lungesykdom(Kols) er kroniske sykdommer. Gruppen av berørte blir større. Å være i aktivitet er meget viktig for denne gruppen. Det er vanskelig å komme seg opp av sofaen og ut for å bevege seg. Et organiser opplegg for å være med på aktivitet i trygge omgivelser, gjør at det kan være letter å bli med. Her kan deltakerne føle seg trygge, sett og i varetatt. De treffer likesinnede og kan skaffe seg et nettverk.

Prosjektets målsetting

Overordnet mål: «NAAF Hedmark gjør Norge friskere» ved å få voksne med kols og astma ut på tur i nærområdet.
Hovedmål: Felles aktivitet på en felles arena, som passer for personer med astma og kols. Bedre livskvalitet hos deltakerne på prosjektet.

Delmål:
– Etablere et samarbeide med de fem lokallagene i Region Hedmark for å realisere prosjektet.
– Etablere et samarbeide med fem ansvarlig personer fra hvert lokallag, som også er med på aktiviteten.
– Tilby et tilpasset turtilbud til både personer med astma og kols.

Prosjektets målgruppe:
Voksne personer med astma og kols med deres pårørende på fem steder i Hedmark fylke.

Beskrivelse av gjennomføring:
Region Hedmark vil i samarbeide med lokallagene gi et tur tilbud på fem steder: Brumunddal, Hamar, Elverum, Flisa og Kongsvinger. En person på hvert sted vil være ansvarlig for gjennomføringen. Aktiviteten skal skje annen hver uke, men unntak av ferier. Deltakerne får låne refleks vest og valg av bruk av staver ved gåing. Vi vet det er ulike faglige synspunkter på bruk av staver. Hos astmatikere og andre med lungeproblemer, er det mulig at brystkassen beveges ved bruk av staver. Samtidig vet vi at balansen er vesentlig for all motorikk. Vi vil motivere personer til turgåing uten stavgang, men gir også folk muligheten til å bruke dem dersom det gir større trygghet. Hovedmålet er å komme seg ut på aktivitet. Kanskje kaster alle stavene til slutt? Tilbudet vil være gratis. Det blir enkel servering etter turen.

Prosjektets betydning:
Lungekapasiteten til de med astma og kols er redusert. Å opprettholde eller å bedre lungekapasiteten ved å være i aktivitet er av stor betydning, og det gir forbedret livskvalitet og helsegevinst. Det er lettere å være med på aktivitet, når det gjennomføres som et organisert opplegg sammen med andre i samme situasjon.

Fremdriftsplan:
Første kvartal – Planlegging og tilrettelegging
Andre kvartal – Gjennomføring
Tredje kvartal – Gjennomføring
Fjerde kvartal – Avslutning av prosjektet og evaluering

Søknadssum: kr 75.500,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Ut å gå med eller uten staver.pdf

Prosjektleder/forsker

Gunn Rauken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Ut å gå med eller uten staver
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 75 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet