Ut av krise med egne uttrykk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for å sette i gang prosjektet ”Ut av krise med egne uttrykk” var at barnevernsansatte i kommunen og daværende Fylke

Bakgrunnen for å sette i gang prosjektet ”Ut av krise med egne uttrykk” var at barnevernsansatte i kommunen og daværende Fylkeskommunale barnevernet (2001) uttrykte behov for nye arbeidsmåter og metoder i arbeidet med barn og unge som kunne bidra til å få fram barns interesser og perspektiver.

 

Målet for prosjektet var å utvikle en metodikk som kunne bidra til at unge kan uttrykke seg på egne premisser, som et supplement til samtaleformen som vanligvis brukes i samtale med barn i barnevernet.

 

Gjennom kontakt med Fylkeskommunen i Vest-Agder inngikk prosjektleder et samarbeid med en krise- og utredningsinsitusjon, St.Hansgården i Kristiansand. Prosjektleder og prosjektmedarbeider startet prosjektet med å holde kurs om medvirkning for ledere og ansatte. Deretter deltok ansatte med å utvikle forslag til metoder for å sikre barn og unges deltakelse i en barnevernsinstitusjon. I neste fase ble barn og unge invitert til å tilpasse og utvikle metodene.

 

Det ga grunnlaget for to permer: en veiledningsperm til voksne og en til barn og unge. Prosjektet ble avsluttet med et nasjonalt arbeidsverksted for ulike fagmiljøer og organisasjoner med erfaringsutveksling og foredrag.

Prosjektleder/forsker

Eva Dønnestad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Ut av krise med egne uttrykk
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2001: kr 310 000, 2002: kr 150 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
01.10.2003
Status
Avsluttet