UT i skolen – homohistorien for ungdomsskolen og vgs

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100000

Fremdriftsplan

Prosjektet blir igangsatt med et oppstartsmøte der regissør Sarah Natasha Melby fra UT på Discovery møter prosjektleder, innholdsprodusent og pedagogisk ansvarlig i prosjektet "UT i skolen". Nordic Screens kjører en workshop med FRI og deres skole-avdeling Rosa kompetanse for å sikre at undervisningsopplegget kjører riktig "tone of voice" og bygges opp i tråd med annet undervisningstilbud fra FRI. Flere løp settes så igang samtidig: Det ene er grundig gjennomgang av 4 x 45 minutter lange TV-programmene for å identifisere potensielle strekk som vil passe inn i undervisningen i ungdomsskolen og vgs. Det andre er å legge detaljene i hvilke læringsmål fra ungdsomsskolen og vgs som skal krysses av gjennom de ulike læringsstiene det legges opp til. Dette gjelder i enkeltfag, tverrfaglig og på overordnet nivå i læreplanverket. Gjennom denne prosessen ser vi hvilke klipp vi kommer til å trenge inn i undervisningsopplegget, og ut fra disse klippene vet vi også hvilke rettigheter som må klareres mot "skeivt arkiv", mot NRK og mot intervjuobjektene i serien. Vi vil raskt produsere en "pilot" på en læringssti som inkluderer videoer fra UT-serien, elevoppgaver og lærerveiledning. Vi tester dette opp mot et panel av lærere og i en pilotklasse med elever før arbeidet med resten av undervisningsopplegget igangsettes. Målet med denne avsjekkingen mot målgruppen og mot lærerne er å identifisere eventuelle svake punkter i opplegget på et tidspunkt der opplegget fremdeles kan justeres. Når dette er på plass blir undervisningsmateriellet produsert og så sendt over til TV 2 Elevkanalen.no for bruk på deres portal ut mot skolene.

Prosjektleder/forsker

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
UT i skolen – homohistorien for ungdomsskolen og vgs
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Org.ledd
Nordic Screens
Beløp Bevilget
2022: kr 100 000, 2023: kr 300 000
Startdato
05.12.2022
Sluttdato
31.12.2023