Utestengt eller integrert?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at hørselshemmede ikke umiddelbart har de samme muligheter for deltagelse i yrkeslivet som normal

Bakgrunnen for prosjektet er at hørselshemmede ikke umiddelbart har de samme muligheter for deltagelse i yrkeslivet som normalthørende. Kommunikasjonsproblemer, isolasjon og utstøtning kan være en konsekvens.

 

Målsettingen for prosjektet har vært å kartlegge arbeidssituasjonen for hørselshemmede i yrkesaktiv alder, samt initiere tiltak for å forebygge at man faller ut av arbeidslivet.

 

Vi har gjennomført en kartlegging av målgruppen i Buskerud. Dette har skjedd ved hjelp av to spørreskjemaer som ble sendt ut i 2001 og 2002, samt dybdeintervjuer som ble gjennomført i 2003. Kartleggingen viser tydelig at hørselshemmede er en sårbar gruppe i arbeidslivet. Bedre informasjon er nødvendig for å bedre situasjonen, men også den hørselhemmede selv kan bidra ved å være åpen om sin funksjonshemning. Prosjektet har utviklet og gjennomført rehabiliteringskurs for målgruppen. Vi har i samarbeid med modellforsøket Resonare produsert informasjonsmateriell for målgruppen.

 

Briskeby skole og kompetansesenter AS jobber videre med tilbudet for yrkesaktive hørselshemmede gjennom Resonare. HLF har i prosjektperioden etablert Yrkesaktivt utvalg, som setter fokus på målgruppen.

Prosjektleder/forsker

Jan Roger Berg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Utestengt eller integrert?
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 400 000, 2003: kr 387 000, 2004: kr 75 000
Startdato
01.04.2002
Sluttdato
15.03.2005
Status
Avsluttet