UTFAM

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Samtlige samarbeidspartnere i dette prosjektet har sett mulighetene og ressursene som settes i spill i naturbasert terapeutisk arbeid med barn, unge og familier. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å satse på naturbasert familiearbeid som et virkemiddel for å styrke familier som opplever helseutfordringer. Det er etter hvert dannet et betydelig evidensgrunnlag som understøtter naturens evne til å redusere stress, bekymring, og uro, samtidig som det «lader batteriene» våre ved å gi nødvendig avkobling .

Målsetting for prosjektet

Utvikle en integrert og anvendelig metodikk innen naturbasert familieterapeutisk arbeid som støtter familier med psykososiale helseutfordringer gjennom å styrke: 1. Foreldrenes omsorgskompetanse 2. Barnas psykiske helse og beskyttende faktorer 3. Familiesamspill og samvær med andre

Målgruppe

Familier som er i kontakt med henholdsvis Abup v/SSHF eller Barnas Stasjon Kristiansand.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

135

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gjennom dette helseprosjektet ønsker vi å initiere en samlet innsats blant hjelpeinstanser gjennom tiltak som skal styrke foreldre til å fungere som de viktigste ressursene for sine barn. Et av de nyskapende momentene ved dette helseprosjektet er at vi etablerer et kontinuum av helsefremmende og forebyggende tjenester for sårbare familier, som strekker seg fra spesialisthelsetjenesten, til lavterskeltilbud og ut i folkehelsetiltak. Vi vil prøve ut ulike versjoner av naturbasert familiearbeid med det formål å styrke samholdet i familier, samt mobilisere fysiske, psykiske og sosiale bedringsprosesser hos både foreldre og deres barn for å øke velvære, helse, og mestring, særlig rettet mot familier med ulike psykososiale helseutfordringer. Ettersom ensomhet er rapportert å være sterkt økende her til lands, ønsker vi primært å etablere grupper for på den måten å bygge samhold og relasjoner både innad – og mellom – familier. Naturbasert familiearbeid er en mestringssøkende, ressursfokusert og erfaringsbasert tilnærming til terapeutisk arbeid. Det innebærer enkle aktiviteter som kan gjennomføres i nærnatur og være aktiviteter som er lett oppnåelige slik at familiene kan oppsøke tilsvarende opplevelser på egenhånd

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet pågår i en to års-periode fra juli 2022 til juni 2024. Innledningsvis i prosjektet avholdes metodeworkshop juli 2022. Evalueringsworkshop vil avholdes i januar 2024. Aktivitetene i prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker, jf. prosjektets delmål, som vises i Tabell 1: “Oversikt prosjektplan.” (Se prosjektbeskrivelse.) 1 Metodeutvikling 2. Metodeutprøving 3. Evaluering 4. Formidling

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
UTFAM
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 700 000
Startdato
02.07.2022
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring