Utflukter og reiser

Søknadssammendrag

Eldre mennesker er i større grad utsatt for ensomhet og isolasjon som følge av korona-situasjonen. Mindre besøk i hjemmet og store restriksjoner på fysiske fritidstilbud utenfor hjemmet er faktorer som påvirker dette negativt.

For å avhjelpe noe av dette, ønsker vi å tilby meningsfylte opplevelser, bl.a. turer, under trygge omgivelser, også utendørs, slik at kvaliteten i livssituasjonen økes, både under korona-pandemien og etterpå.

Dette vil gi både umiddelbare positive opplevelser og skape nye bekjentskaper og vennskap for framtidig sosial omgang.

Dette vil vi gjøre fra nå og frem til 1.kvartal 2022.

Prosjektleder

Rita Fjeld Hovden

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Utflukter og reiser
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 295.000
Startdato
23.02.2021