Utlevering av NAAF-materiell

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Oppland er et fylke med store avstander

Bakgrunn: Oppland er et fylke med store avstander. Når vi er ute i distriktene ser vi hvor viktig det er at NAAF-medlemmer og ikke minst andre som berøres av ”våre” sykdomskompleks syns det er at informasjon er tilgjengelig. I distriktene er legetilbudet vesentlig dårligere (ikke minst når det gjelder spesialister) enn i sentrale strøk. Derfor er det veldig viktig at NAAF materiell foreligger lett tilgjengelig – for å bedre kunnskapen om astma, allergi, matintoleranse og eksem også i utkantstrøk.

 

Målsetting: Planen var at de som skulle delta i prosjektet med utgangspunkt i sin lokalkunnskap systematisk skulle dele ut brosjyrer på legekontor, apotek, helsestasjoner og eventuelle andre naturlige møteplasser i fylket. Etter et halvt år skulle man reise samme ruta, notere seg hvor mye som var borte av hvilket materiell – slik at vi skulle få et bilde av hva vi siden måtte sende ut av materiell til hvile steder. På denne måten ønsket vi å etablere rutiner der man med stor sikkerhet kunne vite når man skulle sende ut hvilke brosjyrer til de forskjellige institusjonene.

 

Gjennomføring/Oppnådde resultater: Prosjektet er i hovedsak gjennomført etter intensjonen, selv om det har tatt lenger tid enn forventet, men vi har ikke lykkes i å få den nøyaktige oversikten vi ønsket. Men vi ser at en tilleggseffekt har vært at institusjonene som har fått materiell har blitt oppmerksom på de tillitsvalgte på lokal nivå og har derfor hatt lavere terskel for å henvende seg både når det gjelder brosjyrer og andre ting. Vi vet at vi har nådd mange med NAAF-materiellet: ved besøk på utleveringsstedene i etterkant har det vært helt tomt for brosjyrer. På den måten har vi økt berørte parters kunnskapsnivå om hvordan man best håndterer sykdom og plager som følge av astma, allergi, matintoleranse og eksem. Vi mener at Helse og Rehabilitering i samarbeid med NAAF i Oppland har vært med å redusere sykdomsfravær og å øke den enkeltes prestasjoner både når det gjelder jobb og skole. Ved å øke den enkeltes kunnskap vet vi også at man i mange tilfeller unngår å belaste lege/spesialisthelsetjenesten unødig fordi man selv kan er bedre rustet til å ivareta egen helse.

 

Videre planer: Arbeidet som er nedlagt kommer ikke til å bli videreført som prosjekt – da måtte ha øremerkede midler til dette formålet. Men lokallagene har nå blitt bevisst at dette er et viktig arbeid som de bør følge opp – om enn i noe mer uformell form.

Prosjektleder/forsker

Ingunn Aagedal Schinstad

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Utlevering av NAAF-materiell
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 20 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet