“Utsikt til bedring” – veien videre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er en stor frivillig innsats i Hemnes kommune. Men potensialet er langt større. Kommunen utmerker seg negativt hva angår psykisk helse blant befolkningen. Det blir stadig flere som havner utenfor arbeidslivet og en større andel som blir eldre. Disse mister muligheten til sosial tilhørighet og mestring som arbeidsplassen representerer for mange. Mental Helse Hemnes har drevet et treårig prosjekt med aktiviteter 3 timer/uke. Det ønskes med dette å utvide tilbudet til aktiviteter 5 dager/uke med flere innsatsområder og større målgruppe.

Målsetting for prosjektet

-Deltakere erfarer økt opplevelse av sosial tilhørighet, mindre ensomhet og bedre psykisk helse og mestring -Innbyggere blir positivt berørt -Indikatorer i folkehelseprofilen vedr. psykisk helse bedres i prosjektperioden

Målgruppe

Primærmålgruppen er innbyggere i Hemnes kommune som ønsker en arena for sosial tilhørighet, bedre psykisk helse og mestring. (Se prosjektbeskrivelsen)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det er planlagt et tre-årig prosjekt basert på frivillig arbeid rettet mot forskjønnelse av nærområder, universell tilrettelegging av turstier og småjobbsentral. Omsøkte midler vil gå til innkjøp av nødvendig utstyr og material. Prosjektet er et samarbeid mellom Mental Helse Hemnes, Hemnes kommune, og Hemnes frivilligsentral. Disse vil bli representert i prosjektets styringsgruppe. Det er Mental Helse Hemnes som er prosjekteier, og organisasjonens leder er prosjektet leder. Det vises til beskrivelse av tiltak/aktivitet i vedlagt prosjektplan. Aktiviteter er planlagt f.o.m første kvartal 2022.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektets oppstart er i 1. kvartal 2022. Her vil styringsgruppen konstitueres, tilbudet blir markedsført og innkjøp blir foretatt. Evaluering av tilbudet skjer jevnlig gjennom hele prosjektet og nødvendige justeringer blir gjort underveis.

Prosjektleder

Sølvi Bente Skaga

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
“Utsikt til bedring” – veien videre
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2022: kr 467 000, 2023: kr 467 000, 2024: kr 466 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring