Utta hafælla

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Nåsituasjonen viser at vi har en utfordring med folkehelsen til eldre med store hjelpebehov i Kvam, både den psykososiale og den fysiske folkehelsen. KIL ønsker å bidra til å bedre samfunnsproblemene. I tråd med formålet og håndboka til KIL skal vi sørge for bedret folkehelse for alle i bygda. Det vil si aktiviteter for alle. Vi ser at vi ikke når dette formålet fullt ut i dag. Dette gjelder i vesentlig grad den psykososiale og den fysiske folkehelsen til eldre med storehjelpebehov. KIL ønsker å få på plass et fundament for å nå dette formålet.

Målsetting

Etter endt prosjektperiode skal vi ha bidratt til økt helsegevinst gjennom oppfølgning, forbedret livskvalitet til deltakerne, samt ha inspirert og motivert målgruppene/brukerne til deltakelse – «Utta hafælla».

Målgruppe

Eldre med store hjelpebehov i Kvam.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Etablert forprosjekt: Få på plass prosjektleder og etablere en organisasjon. Kartlagt målgruppen og dens behov. Definert fysiske og sosiale tiltak, herunder sosiale møteplasser. Etablert avtaler med samarbeidspartnerne, Nord-Fron kommune v/Frivilligsentralen, NAV, Hjemmetjenesten, Kvamstunet, Kvam Sanitetslag og Kvam musikkforening. Rekruttere frivillige som skal gjennomføre aktivitetene. Både med personer fra målgruppen, og samarbeidspartnerne inspireres til å delta. Utarbeidet konkrete aktivitetsplaner; Besøksordning/psykososiale sammenkomster/møteplasser. Informert alle innbyggere om tiltaket, samt inspirert til deltakelse Via skriftlig informasjon, media, egne digitale kanaler og oppsøkende aktivitet til målgruppen. Hovedprosjekt del 1: Implementering og prøvedrift av tiltak. Justering og tilpasning av driftsmetode etter prøvedrift. Kontinuerlig oppfølgning og informasjon til deltakere, samt ha motivert flere til deltakelse. Utarbeide konkrete måleparametere for måling av verdi av prosjektet. Utarbeide elektronisk registreringsverktøy. Hovedprosjekt del 2: Oppstart ordinær drift. Evaluering og rapportering av prosjektet. Dele erfaringer og få på plass en ordning for hele kommunen. Varig drift etter endt prosjektperiode.

Fremdriftsplan

Etablert forprosjekt som gjennomføres fra 1. juli 2017. Fra 1. juli 2018: Implementering og prøvedrift av tiltak for eldre med store hjelpebehov i Kvam. Fra 1. juli 2019: Oppstart ordinær drift. Evaluering og rapportering av prosjektet. Prosjektslutt 30. juni 2020.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Utta hafælla Kvam IL.pdf

Prosjektleder/forsker

Ole-Petter Brendstuen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Utta hafælla
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 361 000, 2018: kr 374 000, 2019: kr 389 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring