– Vi ser mer redsel, usikre fremtidsutsikter og utrygghet

Mental Helse Ungdom utvider sitt samtaletilbud under koronaepidemien.

Samtaleterapaut Terje Reed kan gi hjelp og støtte til psykiske utfordringer knyttet til situasjonen. Foto: Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom utvider med flere samtaleterapeuter og tilbyr samtaler over video hvor personer som har det vanskelig på grunn av koronakrisen kan ta kontakt.

Tilbudet er nasjonalt, gratis og lavterskel. Det er enkelt å bruke, og den som trenger en prat kan også få prate med samme terapeut over flere ganger.

– Mange har jo nå mistet eller fått utsatt sine ordinære behandlings- eller samtaletilbud, og vi håper at vi kan nå ut til de som er berørt av koronakrisen med dette nasjonale lavterskeltilbudet, forteller prosjektsjef Ranveig Stava.

Mister sitt døgn- og akuttilbud

– Vi så tidlig under denne krisen at mange psykologkontorer stengte ned, og at noen døgnenheter og akuttenheter i psykiatri også stengte ned sine tilbud på grunn av smitte av viruset på avdelingene, sier Stava.

Tilbudet kom som en reaksjon på at mange som virkelig trenger hjelp fordi de mister sine tilbud, eller opplever psykiske problemer for første gang nå ville få det svært vanskelig med å faktisk kunne få hjelp.

Stava forteller at de kjenner til at flere av de som mistet sitt tilbud her i Oslo gikk over to uker i karantene og isolasjon før de fikk digitale tilbud eller tilbud om samtaler med psykolog over telefon. Derfor åpner vi også opp aldersbestemmelser for dette tilbudet, slik at alle som har behov for å prate med noen over tid kan få det.

Trygge samtaler

– Vi ser et økt behov blant unge for trygge samtaler. Vi ser mer redsel, usikre fremtidsutsikter og utrygge økonomiske livssituasjoner, forteller Stava.

Mental Helse Ungdom frykter lange køer fremover, i et psykisk helsevern som tidligere ikke er kjent for korte ventelister for å få psykisk helsehjelp. Da er det viktig at frivillig sektor er kjapt på ballen og får tilpasset ulike former for hjelp til den ekstraordinære situasjonen vi er i nå.

For Mental Helse Ungdom er det viktig at alle har noen å prate med. Trygge og gode samtaler kan være med på å strukturere og avhjelpe vanskelige livssituasjoner.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Evalueringen av prosjektet, ble gjort med prosjektleder og de frivillige. Vi evaluerte prosessen og så på utfordringer både i møte med brukere og strukturelt.

Vi kom frem til at det materielle behovet for videosamtaler først antatt var mindre en antagelse gjort i søknaden. Vi fant også ut at det er godt mulig å organisere tett samarbeid gjennom å bruke tekniske løsninger. De frivillig som opprinnelig var litt skeptiske til video rapporterte at det hadde gått overraskende bra og at kontakten med brukerne gikk bedre enn forventet.

De frivillige meldte også at de kunne tenke seg mer veiledning, mer innføring og avklaring av metode samt mer samarbeid med andre instanser, dette kommer vi til å endre på nå som prosjektet videreføres.

Et annet punkt som gjorde at prosjektet gikk noe saktere en planlagt var at det var turnover blant de frivillige. Noen jobbet lenge noen avsluttet etter to måneder, dette gjorde at inntaket av brukere ble hemmet i periodene vi måtte rekruttere nye frivillige.

Det var også stor enighet i at dette er et tilbud som burde fortsette, både med tanke på at Covid-19 fortsatt er her samt at video er et godt alternativ og supplement til «vanlige» samtaler på kontor. Det senker terskel og øker tilgjengeligheten både geografisk og for de som strever med å komme seg ut.


Søknadssammendrag

I løpet av noen korte dager i mars 2020 ble alle landets psykologtjenester stengt ned utenom behandlingsløp i offentlig helsevesens spesialisthelsetjeneste. Etter kort tid begynte meldingene å komme inn om at flere av det offentliges behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten også ble lagt ned midlertidig grunnet smitte av koronaviruset.

Mental Helse Ungdom kjenner til at for flere at de som mistet sitt døgn- og akuttilbud tok det over to uker før de fikk tilbud om samtaler over telefon eller video. Det er en alvorlig bakgrunn for dette tiltaket, og Mental Helse Ungdom frykter lange køer fremover i et psykisk helsevern som tidligere dessverre ikke er kjent for korte ventelister for å få psykisk helsehjelp.

Gjennom å utvide tjenesten En som lytter – Råd og veiledning kan vi tilby gratis og lavterskel videosamtaler over hele landet til alle over 16 år. Ordinært sett ville vi satt en øvre aldersgrense, men vi anser det som vitalt at alle som trenger hjelp får hjelp i tiden som er og tiden som kommer, og har dermed ingen øvre aldersgrense for dette lavterskel videosamtaletilbudet.

Gjennom utvidelsen kan vi øke kapasiteten i tilbudet med to studenter som har kommet langt i sitt studieløp innen relevante studieretninger. Fagansvarlig i tilbudet vil ha ansvar for opplæring og veiledning av to honorerte studenter. Verktøyet som brukes er Confrere som er en sikker samtaleplattform (GDPR-godkjent), og Psykbase som Confrere kommuniserer med.

Terapeutisk metode er relasjonell terapi som baserer seg på relasjonen mellom bruker og terapeut, hvor gjensidighet, åpenhet og tillit er vesentlig for refleksjon og endring.

Prosjektleder/forsker

Adrian W. K. Tollefsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidelse av samtaletilbud under Covid-19 pandemien
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
08.04.2020