Utvidelse. Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge

Søknadssammendrag

I 2020 startet vi pilotprosjektet Noe å Glede seg til! Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien, og mange foreldre har utøvet sin foreldrerolle under krevende omstendigheter. Som følge av koronapandemien og smitteverntiltakene som ble innført, har vi opplevd en økende interesse og stort engasjement fra frivillige som ønsker å bidra med positive aktiviteter i sine nærmiljø.

Prosjektet har vært svært vellykket og har bidratt til å engasjere nye frivillige i våre lokalforeninger over hele landet. Med en utvidelse av prosjektet ut 2022, kan våre lokalforeninger nå enda flere barn og unge, med et spesielt fokus på de som er i sårbare livssituasjoner.

Prosjektet innebærer at N.K.S. sine lokalforeninger tar initiativ til og utvikler gode, positive aktiviteter for barn og unge i deres nærmiljø. Vi har 600 lokalforeninger spredt over hele landet. Aktivitetene vil hovedsakelig foregå i skolens ferier (høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie), men det vil også være mulig å gjennomføre mer avgrensede tilbud i helger eller ukedager, eller at det etableres lokale møteplasser med tilbud som er åpne til faste tidspunkter.

Aktivitetene vil tilpasses ønsker og behov fra målgruppen, samt våre frivilliges tid, kapasitet, ressurser og personlig engasjement. Vi vil oppfordre lokalforeningene til å samarbeide tett med ulike offentlige aktører for å best mulig nå ut til målgruppen. Det kan være relevant å samarbeide med NAV, flyktningetjenesten, asylmottak, krisesentre, barnevern, barnehager og skoler.

Vi har som mål at minst 10 lokalforeninger skal arrangere en eller flere aktiviteter for barn i sitt lokalmiljø. Eksempler på aktiviteter som har blitt gjennomført er svømmekurs, besøk til familieparker med mat, hygge og sosialt samvær, førstehjelpskurs, grilling og friluftsaktiviteter, gå-grupper, hobby- og formingsaktiviteter og ulike sommerferietilbud for familier. Selv om målgruppen er spesielt sårbare barn og ungdom, er det viktig at aktiviteten er åpen for alle barn og unge.

Prosjektleder

Cathrine Salvesen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Utvidelse. Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021