Utvidet aktivitetstilbud til utsatt ungdom

Søknadssammendrag

Blå Kors Kristiansand har startet opp et gratis «Etter skoletid»-tilbud for 20 barn 2 dager i uken. Foreldrene har utfordringer knyttet til f.eks. økonomi, psykisk helse og rus, og evner ikke at barna deltar i fritidstilbud.

Tilbudet er fullbooket av barn fra målgruppen. Barna er rekruttert fra Barnas Stasjon Kristiansand, Barnevernet i Kristiansand samt prosjektet «Nye mønstre, trygg oppvekst.»

Innholdet på «Etter skoletid» er fysisk aktivitet, lek, spill, mat og tilbud om leksehjelp Det skal også inneholde en skyssordning da vi vet at flere av våre familier har utfordringer knyttet til transport.

Brukermedvirkning er et viktig element i arbeidet. Vi ønsker blant annet å:

  • Gjennomføre samtaler med barn og foreldre i forkant av oppstart slik at både foreldrene og barna får god informasjon om tilbudet, ser lokalene, treffer de ansatte og at vi får informasjon som er nyttig for å kunne gjøre en god jobb og ta individuelle hensyn. Etter 2 måneder har hver familie en oppfølgingssamtale med primærkontakt for å følge opp dette.
  • Hver familie får sin primærkontakt som har hovedansvar for barnet, og sammen med barn og foreldre lager et mål for tiden her.
  • Hvert barn får tilbud om enesamtale med primærkontakt en gang pr. mnd.
  • En gang pr. mnd samles barnegruppa til «barneråd» der de kommer med forslag og innspill.

Erfaringene våre er at de fleste barna i gruppen, og familiene, har flere og sammensatte sårbarhetsfaktorer. Derfor er det viktig å sette inn flere tiltak som skaper mestringsfølelse, styrker selvbilde, skaper fellesskap og gir kunnskap gjennom tema som følelser, kropp, grenser, vennskap, drømmer osv.

Hovedmålet er å sikre barna en god utvikling gjennom at:

  • Barna og familiene har etablert og styrket sitt nettverk.
  • Barna har en mestringsarena.
  • Barna og familiene har en følelse av tilhørighet og fellesskap.
  • Barna og familiene opplever å ha en bedre psykisk helse.
Prosjektleder

Vidar Solsvik

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Utvidet aktivitetstilbud for utsatt ungdom
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
Kr 650.000
Startdato
30.03.2021