Utvikling av lagidrett for funk.hemmede

Søknadssammendrag

1. I denne nye prosjektperioden er målet og ønsket vårt å utvide aktiviteten. Vi ønsker at alle barn, ungdom og voksne i Norge skal ha et tilbud om å spille el – innebandy i sitt lokalmiljø. Dette er et av forbundets hovedsatsningsområder. Etter snart å ha fullført det første prosjektet vårt, ser vi at dette er et tilbud som vi ikke har samvittighet til å stoppe. Vi ønsket i løpet av den første perioden å gi barn og ungdom med store tilretteleggings – hjelpebehov muligheten til å spille el – innebandy. ed å etablere to aktive lokalmiljø som organiserer el – innebandy for barn og ungdom hevrt år i tre år kan det bygges opp et stort nok miljø til å spille kamper og dra på turneringer. Dette har vi klart! Vi har klart å bygge opp i miljøer rundt i landet, og det spilles kamper og turneringer hvert år.

2. Prosjektets mål er å gi multihandicappende barn og ungdom med store tilretteleggings- og hjelpebehov ett enda bredere tilbud, og bygge opp enda flere miljøer, slik at avstanden mellom lagene i blir for store, samtidig som vi ønsker å være et tilbud som er å finne over hele landet. Vi ønsker også fra høsten 09 å komme i gang med mini-runder slik at klubbene kan møtes hyppigere til kamper. Det er jo dette de synes er spennende og mest gøy. Det å møtes åå konkurrere mot hverandre. Vi ønsker i tillegg å jobbe med kompetanseheving for alle involverte, slik at alle føler seg trygge på å jobbe med el – innebandy. Dette er en helt ny sport i landet vårt.

3.

Målgruppen for prosjektet er multihandicappende barn og unge med store tilretteleggings- og hjelpebehov. Aktiviteten skal organiseres lokalt gjennom eller i samarbeid med en innebandyklubb eller et fleridrettslag med innebandyaktiviteter.

4. Prosjektet har samfunnsmessig verdi i form av at el-innebandy kan øke livskvaliteten til den enkelte utøveren i målgruppen. Gjennom el-innebandy får målgruppen en lagidrett med fart og spenning og muligheter til å bli med i den stadig voksende innebandyfamilien.
Utøverene for dermed en tilhørighet i et sosialt felleskap som er svært viktig for motivasjonen til å drive fysisk aktivitet. Prosjektet vil derfor ha stor betydning for aktivisering av barn og ungdom med store tilpasnings- og hjelpebehov..
Gjennom el-innebandy kan vi også bidra til en mestringsfølelse for utøverene. Mestring er svært ofte en avgjørende faktor for deltagelse i idrett. El-innebandy er en idrett spesielt tilrettelagt for målgruppa, og kan bli en arene for mestring. Idretten er teknisk krevende i den forstand at det krever mye trening for å bli veldig god, men enkelt å ha en viss mestrning i aktiviteten. Dermed vil mestringselementene også bli en vesentlig motivasjonsfaktor for å drive el- innebandy.

Innebandy er i dag en av de raskeste og mest voksende idrettene i landet.
Innebandy viser seg å fenge spesielt i de idrettspolitiske prioriterte gruppene 6-12 og 13-19 år. I løpet av 2 år har bandyforbundet fått over 220 nye innebandyklubber fordelt på hele landet.
Gjennom el- innebandy kan også målgruppa i dette prosjektet få muligheten til å bli med på denne utviklingen og ta del i en idrett som får stadig økende popularitet bland barn, ungdom og voksne.

Gjennom prosjektet vil vi kunne spre el-innebandy og få et miljø som er stort nok til at det kan arrangeres kamper og turneringer over hele landet. Dermed vil målgruppen kunne overleve den spenning og glede det fir å spille kamper, og ikke minst turneringer.

Prosjektet vil også gi NBF et mer fullstendig aktivitetstilbud innen innebandy gjennom at innebandy kan utøves av nye grupper.

5. Prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden vi søker støtte for. Vi har som nevnt nådd våres mål med å etablere 6 nye el – innebandy klubber rundt i landet. Vi har som nevnt 9 aktive klubber, og flere er i startfasen. Vi ser at dette prosjektet har blitt svært godt tatt i mot, og vi ser muligheten for at dette kan bli noe stort. For å klare dette trenger vi hjelp til videre drift, og fokus vil være å opprettholde aktiviteten i nåværende klubber, drive kompetanseheving, utvikle dommer og trenerkurs, og videre markedsføring av sporten. Dette vil vi klare i løpet av en ny 3 års periode.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0284.pdf

Prosjektleder/forsker

Alexander L Bjørnerud

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Utvikling av lagidrett for funk.hemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 400 000, 2011: kr 400 000, 2012: kr 400 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet