Utvikling av selvmestringsprogram for traumatiske skader i sub-akutt fase

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

7

Fremdriftsplan

Del 1: utforming selvmestringsprogram, der Hauger og Rasmussen vil ha hovedansvar. Programmet er inspirert av resultater fra pågående studie i traumepopulasjon i forskningsgruppen «Rehabiliteringsbehov etter traumer», OUS som påviser høy prosent av udekkede rehabiliteringsbehov i løpet av det første året etter skaden, samt eksisterende selvmestringsprogram for kroniske sykdommer utviklet av Prof. Kate Lorig i USA og «Bridges self- management» for akutte og kroniske tilstander i England. Manual for programmet og presentasjonsmateriale til hver sesjon vil utarbeides. Utforming av innhold og rehabiliteringsmetoder vil gjennomføres i tett samarbeid med lokal prosjektgruppe. Det vil gjennomføres samarbeidsmøter med Personskadeforbundet og brukerrepresentanter for innspill til innhold og presentasjonsform, samt innspillmøter med internasjonale samarbeidspartnere, prof. Marie Elf og «Bridges self-management» kompetanseteam/ prof. Fiona Jones for å ivareta implementering av evidensbasert kunnskap. Del 2: utprøving. Andelic vil ha hovedansvar for rekruttering av pasientdeltakere til utprøving av programmet i gruppeformat. Hauger og Rasmussen vil ha hovedansvar for levering av intervensjonen, i samarbeid med tverrfaglig team fra prosjektgruppe og avd. fysikalsk medisinsk rehabilitering, Ullevål, OUS. Deltakerne vil bli kartlagt før og etter intervensjon med utkommemål for mestringstro og opplevde symptomer og problemer. Opplevd nytteverdi av selvmestringsprogrammet vil bli kartlagt etter intervensjonen. Intervjuer med pasientdeltakere og terapeutene som leverer intervensjonen vil bli gjennomført for prosessevaluering av utprøvingen, og evt. behov for justering av intervensjonen med tanke på omfang, form og innhold vil være del av sluttevalueringen.

Prosjektleder/forsker

Solveig Lægreid Hauger

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Utvikling av selvmestringsprogram for traumatiske skader i sub-akutt fase
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
, 2023: kr 285 000, 2024: kr 115 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
01.05.2024
Status
Under gjennomføring