Utvikling av test for å måle stress og smerte hos premature barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Premature og syke nyfødte barn blir utsatt for mange stressende og smertefulle prosedyrer som del av deres behandling ved nyfødtintensiv avdeling. Ubehandlet smerte og stress kan ha alvorlige negative konsekvenser både på kort og lang sikt, inkludert akutt hemodynamisk og respiratorisk instabilitet, varige forandringer i nervesystemet med forsinket og unormal utvikling, og i verste fall død.

Målsetning: redusere smerte hos syke nyfødte ved å kunne tilby en diagnostisk test som avdekker og kvantifiserer stress- og smerteopplevelse hos språkløse pasienter.

Metode/deltagere: Vi skal utvikle en ikke invasiv metode for måling av smertemarkører hos nyfødte og teste denne metoden i prøver fra 300 premature og terminfødte barn. Vi skal undersøke analytisk kvalitet, gjøre holdbarhetsforsøk, studere biologisk variasjon og etablere referanseverdier for premature og barn født til termin.

Tidsplan: Prosjektet forventes ferdig 28.02.23. Forventede resultater:

  • Utvikling og validering/akkreditering av metode for bestemmelse av flere smerte- og stress markører i spytt.
  • Beskrivelse av biologisk variasjon for smerte- og stress markører i spytt hos premature og terminfødte nyfødte barn.
  • Etablering av referanseområder for binyrehormoner i spytt hos premature og terminfødte nyfødte barn.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunn: Premature og syke nyfødte barn blir utsatt for mange stressende og smertefulle prosedyrer som del av deres behandling ved nyfødtintensiv avdeling. Ubehandlet smerte og stress kan ha alvorlige negative konsekvenser både på kort og lang sikt, inkludert akutt hemodynamisk og respiratorisk instabilitet, varige forandringer i nervesystemet med forsinket og unormal utvikling, og i verste fall død. Målsetning: redusere smerte hos syke nyfødte ved å kunne tilby en diagnostisk test som avdekker og kvantifiserer stress- og smerteopplevelse hos språkløse pasienter. Metode/deltagere: Vi skal utvikle en ikke invasiv metode for måling av smertemarkører hos nyfødte og teste denne metoden i prøver fra 300 premature og terminfødte barn. Vi skal undersøke analytisk kvalitet, gjøre holdbarhetsforsøk, studere biologisk variasjon og etablere referanseverdier for premature og barn født til termin. Tidsplan: Prosjektet forventes ferdig 28.02.23. Forventede resultater: 1) Utvikling og validering/akkreditering av metode for bestemmelse av flere smerte- og stress markører i spytt. 2) Beskrivelse av biologisk variasjon for smerte- og sress markører i spytt hos premature og terminfødte nyfødte barn. 3) Etablering av referanseområder for binyrehormoner i spytt hos premature og terminfødte nyfødte barn.

Prosjektleder

Svetlana N. Zykova

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Utvikling av test for å måle stress og smerte hos premature barn
Organisasjon
Prematurforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 1 000 000, 2022: kr 1 000 000
Startdato
01.03.2021
Sluttdato
28.02.2025
Status
Under gjennomføring