Våg å velge- Våg å være

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Noe av det vanskelige med å vokse opp i dagens Norge er at man har mange valg. Valg av utdanning og yrke, valg av partner og finne sin egen identitet er noe av det viktigste som tenåringer jobber med. Tenårene er en vanskelig tid av livet da det meste skjer ? på en gang. For mange jenter kan tenårene oppleves som ekstra tøffe. Jenter er ofte opptatt av hva foreldre, gutter og venninner mener og forventer av dem, og de lytter mer til dette enn hva mange gutter gjør. Mange jenter med minoritetsbakgrunn blir i tillegg utsatt av foreldrenes/familiens kontroll og forventninger.

Ved å arrangere en jentekonferanse i Oslo ønsker N.K.S. og Vålerenga Fotball å rette fokus mot jenter med minoritetsbakgrunn og motivere dem til å tørre å være seg selv, tørre å gå sine egne veier, og ta vare på seg selv både fysisk og mentalt. Jentekonferanser er en alternativ skoledag for jenter på 9-klassetrinnet. Konseptet har blitt utviklet av N.K.S. siden 2003 og det har siden den gang blitt avholdt mange ulike konferanser rundt om i landet med dette som tema.

Jentekonferansen ?Våg å være ? våg å velge? har et todelt formål:
-Å bidra til å styrke jenters eget selvbilde og troen på egne valg for sine egne liv, og
-Øke bevissthet omkring ernæring, kosthold og trening. Motivere jenter med minoritetsbakgrunn til å være aktive i Vålerengas aktivitetstilbud (både det vanlige tilbudet og gratistilbud).

Deltakerne ved jentekonferansen vil være ca. 500 jenter i

8. og 9. klasse fra skoler i Oslo øst, med høy andel av minoritetsbakgrunn. Skolene som velges ut skal ha et høyt antall elever med minoritetsbakgrunn. Jentekonferansen i Oslo skal være en alternativ skoledag, en hel skoledag for alle jenter, ikke bare de med minoritetsbakgrunn og vi inviterer alle jentene i skoleklassen. Dersom Oslo kommune har forslag til hvilke skoler arrangementet passer spesielt godt for synes vi dette er positivt.Jentekonferansen vil organiseres i samarbeid mellom N.K.S. og Vålerenga Fotball. Prosjektledere for integreringsprosjektene til N.K.S. og prosjektleder for Vålerenga mot rasisme koordinerer konferansene. Vålerenga vil stå for organisering og rigging av lokalene. N.K.S. vil stille med frivillige sanitetskvinner til å organisere arrangementet med små og store gjøremål. Jente-fotballag fra Vålerenga vil også delta i å gjennomføre arrangementet. Arrangementet vil foregå i samarbeid med lærere/inspektør på de aktuelle skolene.

Jentekonferansen har som hensikt å medvirke og spre kunnskap om fysisk aktivitet og øke bevvistheten rundt hvor viktig et er å ha dette i fokus. Konferansene har også som hensikt å starte en bevisstgjøringsprosess hos unge jenter om valg og styrke selvbildet til jentene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0560.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild H Bommen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Våg å velge- Våg å være
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2011: kr 186 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet