Vålerenga Åpen hall

Søknadssammendrag

1 Bakgrunn
Vålerenga mot rasisme ønsker å arrangere Vålerenga Street Cup i 2011. Vi ønsker å holde minst 6 arrangementer i 2011. Ungdomstilbudet på kvelden i bydel Gamle Oslo og nærliggende bydeler er ikke tilfredsstillende nok, og på bakgrunn av besøk på tidligere arrangement og tilbakemeldinger er vi sterkt ønsket som et fast tilbud.
2 Mål for tiltaket
Vi ønsker å fange opp ungdommer som ikke driver organisert idrett i klubber i Oslo. I tillegg til å presentere alle aktivitetene som finnes gjennom de ulike idrettslagene i Vålerenga, tilbyr vi aktiviteter som dans, badminton, boccia, innebandy osv. Vi håper å kunne holde ungdommene unna Oslo sentrum, skolegårder og andre utrygge samlingssteder som kan føre til destruktiv atferd, samtidig som vi setter et sterkt fokus på fair play og respekt under arrangementet vårt. Vi mener også at å skape et felles treffpunkt for ungdom fører til mindre fordommer og relasjonsbygging på tvers av kulturer og bosted. Vi ønsker også å invitere med enslige mindreårige flyktninger for å gi dem et aktivitetstilbud med andre barn og unge og gi dem et hyggelig avbrekk fra en ellers vanskelig hverdag.
3 Målgruppe
Tilbudet går ut til alle barn og ungdom i Oslo i alderen 10-17 år, men gruppen som besøker oss pr idag er hovedsaklig mellom 12 og 15 år. Tilbudet skal først og fremst være for de som ikke driver med organiserte aktiviteter fordi familien ikke har ressurser til dette og har som eneste alternativ å drive gatelangs i byen. I tillegg ønsker vi å invitere de som tilhører gruppen “enslige, mindreårige flyktninger” gjennom barne, ungdoms og familieetaten. Vi vil også jobbe med å øke andelen jenter på dette arrangementet da det stort sett har vært preget av gutter på tidligere arrangement.
4 Beskrivelse av tiltaket og plan for gjennomføring
Vålerenga Street Cup skal være et fritidstilbud for barn og unge hvor de kommer til Vallhall en fredag i måneden for å drive med aktiviteter som fotball, basket, innebandy, dans, badminton, boccia, osv. i trygge omgivelser, med gode instruktører, og med fokus på gode verdier. I 2011 ønsker vi en økt jentedeltagelse og vil også introdusere rene jentetilbud på deres premisser. Vi leier inn DJs og lydanlegg, har underholdning og fine premier til deltagerne. Arrangementet vil foregå i månedene januar, februar, mars, oktober, november og desember da det er færre muligheter for utendørsaktiviteter for barna. Vi starter kl 18.00 på fredagen, og avslutter ca kl 21.30.
5

Betydning
Vi mener at ungdom i Oslo trenger aktivitetstilbud i helgene innenfor trygge rammer og på deres premisser hvor aktivitet og lek og moro er fellesnevneren. Vi mener at de som kommer som enslige flyktninger til Norge trenger fellesskapsfølelsen med andre barn og ikke minst et aktivitetstilbud for å unngå isolasjon og depresjon. Med å ha fokus på gode verdier og holdninger kan man påvirke ungdommen i andre fora enn skole og hjemme og la de oppleve betydningen av respekt og kommunikasjon i praksis.
6

Fremdriftsplan
VMR er klare for å starte opp i januar 2011 da vi også vil inkludere instanser som jobber med enslige mindreårige flyktninger. Disse arrangementene ønsker vi å opprettholde så lenge vi har midler til det.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0400.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vålerenga Åpen Hall er et lavterskeltilbud til alle barn og unge i Oslo hvor vi inviterer ungdommene til Vallhall én fredagskveld i måneden, og tilbyr de å delta i diverse aktiviteter.
Målet med arrangementet er å skape en møteplass i Osloområdet for barn og unge som ikke nødvendigvis driver organisert idrett, til felles aktivitet og moro. Tilbudet til ungdommer i bydelen er begrenset utover fritidsklubb og organisert idrett, og vi ønsker derfor å gi barn og unge et sted å være på fredagskvelden. Dette skal være et trygt alternativ til å henge i Oslo sentrum eller på andre utrygge steder. Under Åpen Hall skal vi også drive med positivt holdningsarbeide. Vi tar utgangspunkt i idrettens Fair Play-regler, og oppfordrer til samspill, inkludering og gjensidig respekt.
Tilbudet er gratis og målgruppen er 10-17 år, men alle er velkomne og aldersgruppen 12-15 år er representert med flest deltagere.
Aktivitetene som tilbys er blant annet fotball, basket, badminton, bordtennis, dans, amerikansk fotball, innebandy, parkour, stafetter og presisjonsskyting. Vålerenga idrettsforening inkluderer mange idretter, så vi har flere ganger hatt med de forskjellige avdelingene for å organisere og instruere ungdommene i sine respektive idretter. Hvis det er spennende aktiviteter vi i klubben ikke tilbyr, har vi leid inn instruktører fra andre idretter/ klubber.
Markedsføringen har skjedd gjennom utdeling av flyers på skoler i Oslo-området, plakater, annonsering i lokale aviser og informasjon på egen og klubbens facebook-sider. Arrangementet har hatt i snitt 100 deltagere pr arrangement inneværende år.
Åpen Hall blir drevet hovedsakelig av deltagerne i Vålerengas arbeidstiltak for unge: «Jobbsjansen», og i tillegg en del frivillig hjelp. Vi har i snitt hatt rundt 15 frivillige pr arrangement. Disse har hatt oppgaver som instruksjon, Fair Play-vakter, lyd/ lys/ musikk-ansvarlig, matansvarlig, rydde/ rigge-ansvar osv.
Vi håper at vi har har klart å skape et positivt felles møtested for barn og unge, og bidratt til å minske fordommer, øke kunnskap om hverandre og oppfordre til dialog og samspill.

Prosjektleder/forsker

Rannveig Sundelin

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Vålerenga Åpen hall
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 150 000, 2012: kr 150 000, 2013: kr 150 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet