Vålerengas Eldreenergi

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Oslo kommune vil i fremtidige år oppleve en massiv økning i antall eldre. Hvis disse eldre går over i en passiv livsstil vil dette mest sannsynlig medføre større fysiske og psykiske plager enn hva de ville hatt med en opprettholdelse av en aktiv hverdag, og samfunnet vil få store økte kostnader i forhold til medisinsk oppfølging. Vålerenga ønsker å hjelpe til i forebygging av helseplager/ å fremme god helse gjennom å tilby fysisk aktivitet til denne gruppen.

2. Prosjektets målsetting

Vi ønsker at flere eldre vil få en bedret hverdag med økt aktivitet og større livsglede gjennom fysisk aktivitet og et sosialt fellesskap, samtidig med at Vålerenga vil få knyttet til seg flere engasjerte frivillige fra denne målgruppen.

3. Prosjektets målgruppe

Pensjonister/ seniorer i Oslo øst.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Vålerenga Mot Rasisme vil samarbeide med 8 eldresentre i bydeler i Oslo øst hvor vi vil tilby fysisk aktivitet minst to ganger i måneden. Vi vil dra ut til eldresentre med instruktører og utstyr for å holde en times aktivitet med de eldre minst 2 ganger i måneden pr senter gjennom hele året (10 mnd). Dette vil foregå ute på sommeren og innendørs på vinterstid enten i leide lokaler hos treningssentre i lokalmiljøet eller i leide lokaler i Vallhall. Aktivitetene vil være gratis for de eldre og vi vil sette fokus på gøyale, enkle aktiviteter, både med og uten ball. Instruktørene vil ha aktivitetskurs-kompetanse og mange vil ha flerkulturell bakgrunn, noe som vi håper vil tiltrekke seg også mange flerkulturelle brukere av tilbudet.

Gjennom dette tilbudet ønsker vi også å aktivisere de eldre gjennom å lage en egen frivillig-gruppe og bruke de i forskjellige oppdrag i klubb. Dette vil dreie seg om våre aktiviteter som eksempelvis skolefritidstilbud, asylfotball, holdningskurs, skolebesøk, Fair Play-verter på Valle-feltet og kamper på Ullevål Stadion. Her kan de få alle mulige slags oppgaver ettersom hva de ønsker å gjøre/ bidra med. Dette vil også kunne være et positivt fellesskap og møtested for de eldre. Vi har også stor tro på den positive effekten av samspillet mellom eldre og barn/unge, samt at vi vil bidra til at frivilligheten i Norge får et løft.

5. Prosjektets betydning

I følge tilbakemeldinger fra ansatte på seniorsentre i Oslo er det mange som ikke opprettholder en aktiv livsstil i en pensjonisttilværelse grunnet for få tilbud i sitt miljø eller for kostbare tilbud. Mange synes også de faller utenfor tilbudene som retter seg mer mot rehabilitering og forebyggende tilbud knyttet opp mot sykdom, mens man bør ha mer fokus på og tilbud av helsefremmende aktiviteter.

6. Framdriftsplan

Vi bruker 2012 til å kartlegge hvilke seniorsentre vi skal samarbeide med, og så starter vi opp med første aktivitetsdag i januar 2013. Aktivitetene vil så foregå gjennom hele året, med pause i sommerferiemånedene juli og august. På slutten lager vi en evaluering sammen med seniorsentrene og ser på hvilke endringer/ utvidelser vi eventuelt skal gjøre i forhold til 2014.

7. Forutsetninger for å lykkes

Vålerenga Mot Rasisme har i mange år organisert fysisk aktivitet i lokalmiljøet, på skoler, fritidslokaler, kjøpesentre o.a. Vi har gode kvalifiserte instruktører som har et sterkt fokus på inkludering gjennom aktivitet. Vi har også prosjektledere med lang erfaring fra tilsvarende prosjekter. Dette, kombinert med at Vålerenga er en sterk merkevare og gjennom det vil knytte til seg brukere, tror vi vil hjelpe oss til å lykkes med prosjektet.

8. Formidling av resultater

Klubben er veldig resultatorientert og alle våre prosjekter må rapporteres på, evalueres og informeres om i flere kanaler. Gjennom vår nettside vil det også bli informert om tiltaket og vist hva vi gjør og hvordan det gjennomføres.

9. Prosjektets levetid

Vi ønsker å gjennomføre dette prosjektet i første omgang over en 3 års periode, men vi vil også at det kan fortsette etter disse 3 årene, kanskje da gjennom å finansieres direkte fra kommunen.Kontaktperson:
Rannveig Sundelin
Leder Vålerenga mot rasisme
:92 60 33 62
rannveig@vif.no

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SluttrapportEldreenergi2013-2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Eirik Eggen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Vålerengas Eldreenergi
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 200 000, 2014: kr 200 000, 2015: kr 200 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
20.12.2015
Status
Avsluttet