Varetekst – Mellom to permer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sykeligheten blant innsatte i norske fengsler er stor. Med «Varetekst – Mellom to permer» vil vi skape et trygt og inkluderende rom for kunstnerisk utfoldelse hos Deichman Bredtveit. Gjennom et skrivekurs kan kvinner som er isolert fra resten av samfunnet engasjere seg i et kreativt fellesskap. Muligheten til å konsumere og produsere litteratur vil kunne øke kvinnenes livskvalitet og forebygge psykiske lidelser. Et mer langsiktig mål er at skriveaktiviteten kan fungere som et alternativ til kriminelle handlinger etter løslatelse, også for personer uten store sosiale eller økonomiske ressurser.

Målsetting

– Styrke språk- og skriveferdigheter blant deltakerne – Forebygge tilbakefall til rus og kriminalitet – Heve livskvalitet og styrke kvinnenes selvbilde, hvilket vil ha en positiv effekt på deres psykiske helse – Inkludere og øke forståelse for en marginalisert og ofte generalisert gruppe mennesker

Målgruppe

Kvinner som gjennomfører fengselsstraff i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Antall personer i målgruppen

7

Beskrivelse av gjennomføring

Selve kurset vil bestå av seks forfatterbesøk ved Deichman Bredtveit, fordelt over to måneder. Aktivitetene i øktene vil bestå av å eksperimentere med ulike skriveleker og øvelser, lese tekster, lytte til hverandres arbeider og samtale om innholdet. For eksempel kan kvinnene prøve seg på poesi, krim, friskriving og å fullføre et påbegynt kapittel på hver sin måte. Etter hver samling vil kursleder tilby å lese gjennom tekstene deltakerne produserer og skrive tilbakemeldinger til neste møte. Forfatterens intensjon vil være å styrke skribentens særegne stemmer ved å løfte fram det positive i tekstene deres, for så å spille videre på disse kvalitetene. Etter de tre månedene, vil kvinnene sitte igjen med bearbeidede tekster som et resultat av skriveprosessen. Dersom noen i gruppa vil vise fram resultatene sine utenfor fengselet til slutt, kan vi vurdere et videre arbeid med plattformer for publisering. I tillegg vil Mental Helse ha tilegnet seg nye kunnskaper og erfaringer, som vi har kommet fram til i samarbeid med brukerne selv, hvilket vil kunne bidra til å skape flere gode helsetjenester i framtiden.

Fremdriftsplan

Rekruttering og planlegging i samråd med ansatte i fengselet vil foregå i forkant av kursets oppstart. Fengselssystemets prosesser er ofte omstendelige, og det må både tas hensyn til praktiske og kunstneriske forberedelser, antakelig 2 måneder med forhåndsarbeid. Selve skrivekurset vil ha oppstart våren 2022, og foregå over 2 måneder. Noen ekstra uker bør påberegnes til eventuell ferdigstilling av og videre arbeid med tekster.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Varetekst.pdf

Prosjektleder/forsker

Pia Elisabeth Tveterås

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Varetekst – Mellom to permer
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Deichman Bredtveit
Beløp Bevilget
2022: kr 54 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.07.2022
Status
Under gjennomføring