Varmtvannsbading 99/2000

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tingvoll Helsesportlag har i mange år arrangert varmvannsbading med trim i Tingvoll svømmehall for sine medlemmer

Tingvoll Helsesportlag har i mange år arrangert varmvannsbading med trim i Tingvoll svømmehall for sine medlemmer. Da denne hallen skulle renoveres i 1999-2000, ble det nødvendig å leie varmtvannsbassenget i Sunndal svømmehall. Dette for å kunne gi et tiltrengt tilbud til medlemmene og dermed holde laget igang.

 

Skyssutgifter og halleie ville bli større enn laget kunne makte, men en bevilgning fra Helse og Rehabilitering på kr. 15.000,­ gjorde det mulig å gjennomføre hele 28 besøk i Sunndal svømmehall, fordelt over ett- og et halvt år. Gjennomsnitt deltakertall var 12. I tillegg ble Tingvoll Eldresenter leid til sammenkomster med kåseri/foredrag og trim. Laget her også arranger 2 trimturer i denne perioden.

 

Kostnadene for leie av lokale er kr. 20.300. ­ Skyssutgifter for instruktørene er kr. 1.450. Totalt dokumenterte utgifter er dermed kr. 21.750. Medlemmenes skyss­ utgifter til Sunndalen (50 km) er ikke regnskapsført, men kan beregnes til kr. 15.000.


Da Tingvoll Svømmehall åpnet igjen i januar 2001, møtte hele 40 av lagets medlemmer til varmtvannsbading. Dette viser at innsatsen for å holde laget i drift i perioden Tingvoll Svømmehall var ute av drift, var en nyttig investering. Laget er derfor meget takknemlig for bevilgningen fra Helse og Rehabilitering som gjorde dette mulig.

Prosjektleder/forsker

Oddny Brevik

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Varmtvannsbading 99/2000
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2000: kr 15 000
Startdato
04.09.1999
Sluttdato
09.12.2000
Status
Avsluttet