Vedlegg_1_Rollemodeller_mot_mobbing

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Både Redd Barna og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har erfart at barnehager mangler gode verktøy for å tilrettelegge og oppfordre foreldre til å involvere seg i arbeidet med å skape trivsel, vennskap og forebygge utenforskap og mobbing i barnehagen. Derfor er det et stort behov for filmene og dialogverktøyet som vi ønsker å utvikle i dette prosjektet. I Rammeplan for barnehagen står det: «Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.»

Målsetting

Målet er at barnehagene skal oppleve at foreldre samarbeider bedre og involverer seg mer aktivt i barnas hverdag og påvirker til trivsel og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Vår målsetting er at 1000 barnehager bruker verktøyet i løpet av det første barnehageåret etter lansering, og 3000 ila fem år.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er foreldre til barn i barnehagen.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom prosjektet vil vi utvikle 5 filmer a 3 minutter, samt et dialogverktøy som er knyttet til filmene. Innholdet i filmene og dialogverktøyet vil basere seg på nyere forskning om mobbing i barnehagen og på innholdet i Rammeplan for barnehagen. Gjennom bruk av materiellet vil vi inspirere foreldrene – som gruppe – til å verne om hver enkelt barnehagebarns rett til en trygg og meningsfull barnehagehverdag, og vise hvordan vi kan skape felles rammer basert på omsorg, raushet og toleranse. Cynergi og Redd Barna ønsker å lage ulike filmer med selvopplevde historier fra barnehageforeldre. Gjennom en personlig voiceover vil en foreldre reflektere over sitt ansvar som rollemodell i møte med eget og andres barn. Hver episode avsluttes med refleksjoner og spørsmål til diskusjon. Vi vil også lage diskusjonskort med spørsmål til tema i filmene. Disse kan enkelt lastes ned for bruk, eller bestilles gratis fra reddbarna.no. FUB holder foredrag om mobbing i barnehager rundt omkring i hele Norge og vil anbefale barnehagene å bruke dette verktøyet i sitt videre arbeid med tema. Vi har laget et synopsis, som er et utkast til innhold til filmene, som vi legger ved søknaden som vedlegg 3. Se også vedlegg 4 med anbefaling fra FUB.

Fremdriftsplan

Aug 2019: Prosjektoppstart Sep – Okt 2019: Research / manusutvikling / innspill til dialogverktøy Nov – Des 2019: Forberede filmopptak / Filmopptak / utvikling dialogverktøy Des 2019 – Jan 2020: Grovklipp filmer / design dialogverktøy Jan – mars 2020: Finklipp filmer / brukertesting filmer og dialogverktøy april – mai 2020: Ev justeringer / trykk dialogverktøy mai – juli 2020: Mastering filmer/ markedsføring Aug 2020: Lansering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Rollemodeller_mot_mobbing_barnehagen_Redd_Barna.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Vedlegg_1_Rollemodeller_mot_mobbing
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Cynergi AS
Beløp Bevilget
2019: kr 749 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
31.10.2020
Status
Under gjennomføring