Vedlikehold av livsstilendring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tverrfaglige hjerterehabiliteringskurs har tradisjonelt omfattet gruppebaserte tiltak rettet mot de kjente risikofaktorene ved

Tverrfaglige hjerterehabiliteringskurs har tradisjonelt omfattet gruppebaserte tiltak rettet mot de kjente risikofaktorene ved hjertesykdom, dvs.uheldige levevaner når det gjelder kost, mosjon, røyking, samt psykiske faktorer. 

 

Målsettingen er å endre levevaner, og at endringen i levevaner varer over tid. Erfaringen viser at mange ikke klarer å holde effekten av rehabilitering utover ett år.

 

Prosjektet ønsker å undersøke hvilke mekanismer som fremmer og hvilke hemmer vedlikehold av livsstilsendring.  Flere undersøkelser har vist at psykiske reaksjoner er av betydning ved rehabilitering, og prosjektets målsetting er å utvikle og prøve ut tiltak rettet mot de psykologiske faktorene som er av betydning i forhold til å opprettholde vedlikehold av livsstilsendring.

 

Vi vil og vektlegge individualisering av tiltak ved bruk av motoder for kartlegging av individuelle livsstilsprofiler som skal være utgangspunkt for hver enkelt pasients livstilsplan.

 

Helse og Rehabilitering fant at prosjektet burde utvikles videre før iverksetting, og innvilget kr. 30.000,- til et ettårig forprosjekt.  Midlene er brukt til å videreutvikle arbeidsmodellen, skolere personalet i kognitive teknikker for motivasjonsarbeid for livsstilsendring, samt etablere samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner og forskere ved Universitet i Bergen. Som et resultat av dette er kognitive motivasjonssamtaler blitt standardisert og resultatene fra prosjektet vil bli følgt opp av et forskningsprosjekt.

 

Helse og Rehabilitering har innvilget kr. 500.000,- i støtte for 2001.

Prosjektleder/forsker

Randi Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Vedlikehold av livsstilendring
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Krokeide Yrkesskole
Beløp Bevilget
2000: kr 30 000
Startdato
01.09.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet