Vedlikehold av livsstilsendring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hjerterehabiliteringkurs er et viktig helsetjenestetilbud for de ca 15

Hjerterehabiliteringkurs er et viktig helsetjenestetilbud for de ca 15.000 personene som hvert år blir innlagt i sykehus på grunn av hjertelidelser. Ved Krokeidesenteret har en i flere år drevet fire ukers gruppeorienterte hjerterehabiliteringskurs. Innholdet har vært fysisk trening, endring av kosthold og røykevaner, mestring av stress og emosjonelle reaksjoner samt tilbakeføring til arbeid.

 

Forskning og egne evalueringer viser at slike tverrfaglige rehabiliteringsprogram kan ha positiv effekt på levevaner og psykososiale tilpasning i hvert fall på kort sikt. På lengre sikt er resultatene mer variable og forskjellige for ulike grupper av hjertepasienter. Fagmiljøet anbefaler mer individualiserte metoder. Tilbakefall til usunn livsstil og problemskapende emosjonelle reaksjoner er ofte knyttet til individ-spesifikke forhold.

 

Ved Krokeidesenteret har en gjennom prosjektet utviklet og prøvd ut en individualisert konsultasjonsmetode på 104 deltakere ved det etablerte rehabiliteringskurset. Metoden er basert på konsultasjonsmodeller fra kognitiv atferdspsykologi og den humanistisk psykologiske tilnærmingen selvbestemmelsesteori.

 

Det karakteristiske ved disse modellene er at de skal være strukturerte, fokusere på pasientens sykdomsoppfatninger (kognisjoner), konkrete prioriterte mål, og forsterke egenmotivasjon for endring.

 

Seks mnd og to år etter kurset ble pasientene fulgt opp med telefonkonsultasjoner. Samtidig ble disse 104 og en tilsvarende kontrollgruppe på 113 deltakere undersøkt med spørreskjema m.h.t forløp av levevaner, psykososial mestring, livskvalitet, og helsetilstand. Resultatene viste at nesten alle hadde delvis greid eller helt greid å vedlikeholde hjertesunne kost- og mosjonsvaner to år etter kurset. Ca. halvparten røykte fortsatt ikke, mestret stress, emosjonelle reaksjoner og var tilfreds med arbeidsforhold og medisinsk oppfølging. En fant imidlertid og en undergruppe deltakere med psykiske vansker kombinert med problemer med livsstil, arbeid og medisinske forhold. Disse trenger sannsynligvis ytterligere spesialiserte tiltak.

 

Prosjektet og konsultasjons- metoden er presentert på flere internasjonale rehabiliteringskongresser, kurs og foredrag.

Prosjektleder/forsker

Randi Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Vedlikehold av livsstilsendring
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Krokeide yrkesskole
Beløp Bevilget
2001: kr 500 000, 2002: kr 500 000, 2003: kr 500 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet