Veien Hjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kine er en av 20 000 utenlandsadopterte i Norge, og som mange av de har hun slitt med følelse av utenforskap, rasisme, en ubetalelig takknemlighetsgjeld, skam og et vanskelig forhold til egen identitet. I sin søken etter sannheten om seg selv og en bedre tilværelse følger vi i filmen "Veien Hjem" Kine i den vanskelige gjenforening med sin biologiske familie, jakten på sannheten om egen adopsjon og i forsoning med barndom og adoptivfamilie. Utenlandsadopterte har høyere sjans for psykiske problemer og selvmordsforsøk enn normalbefolkningen – noe som i stor grad er underkommunisert i Norge.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å vise kompleksiteten ved internasjonal adopsjon og å løfte opp en skambelagt samtale. Historien til Kine Priyangika skal bidra til forståelse for de psykiske påkjenningene, ofte knyttet til identitet, biologisk opphav, takknemlighetsgjeld, utenforskap og rasisme.

Målgruppe

Kjernemålgruppen for filmen er andre utenlandsadopterte og adoptivforeldre, samt ansvarlige organisasjoner, etater og myndigheter.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom filmen "Veien Hjem" og formidlingen av denne er vårt overordnete mål og vise fram de langsiktige og komplekse sidene emosjonelt og praktisk ved utenlandsadopsjon, for barna. Vi ønsker på denne måten å bidra til å forebygge psykiske problemer for yngre adoptivbarn. Vi vil gjøre det gjennom Kines historie som målbærer manges erfaring, samt bred publisering av filmen på NRK, pressedekning i landsdekkende medier og regionale spesialvisninger med debatt der involverte og assosierte parter fra myndigheter, helsevesen og adopsjonsforeningen er representert. Vi ønsker å heve bevisstheten til den generelle befolkningen, nyansere den offentlige samtalen og debatten og påvirke organer som legger til rette for utenlandsadopsjon og oppfølging av de adopterte. Tiltakene våre er derfor å produsere filmen, gjøre grundig research innenfor feltet utenlandsadopsjon, jobbe journalistisk og med PR, distribuere filmen og arrangere visninger. Vi vil til slutt også rapportere og evaluere filmens og formidlingens effekt og resultater. Indie Film har lang erfaring i lignende prosjekter innenfor forebygging av psykisk helse gjennom film bl.a. Idas Dagbok (2014), Natta pappa henta oss (2017), Røverdatter (2018) og Nattebarn (2020/21).

Fremdriftsplan

Prosjektet som helhet vil vi gjøre i løpet av 2021 med fokus på produksjon på vinter og lansering vår og høst. Vi planlegger første visning mai/juni 2021, NRK tidlig høst i kombinasjon med regionale debattvisninger og pressedekning og etterfulgt av et år med turnering i Den Kulturelle Skolesekken.

Prosjektleder/forsker

Karianne Berge

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Veien Hjem
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Indie Film
Beløp Bevilget
2021: kr 600 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.03.2023
Status
Under gjennomføring