Veien til et friskere liv

Sluttrapport

Bakgrunn

Aktiviteter er en stor motivasjonsfaktor for å drive med forskjellige aktiviteter i hverdagen. Vi er overbeviste om at aktiviteter gir folk med et psykisk helseproblem kraft til å hente fram sine ressurser. Vi mener det er viktig å gjennomføre dette prosjektet da vi tror at aktivitetene vil bedre deltagernes helse. Det er viktig å ha noen mål frem i tid som kan hjelpe den enkelte i gang med aktivitet. Vi har hatt gode erfaringer med et lignende prosjekt før som har hatt fysisk aktivitet i fokus. Målet er å gi personer med et psykisk helseproblem motivasjon til å drive aktivitet. Sentralt i målsettingen er hvordan aktivitet kan være mestringsfremmende og være et rehabiliterende tiltak. Deltakerne skal igjennom aktiviteter få et friskere liv.

Oppsummering

Det var en suksses, men det blir ikke gjennomført videre på grunn av manglende kapasitet hos mental helse Nordre Aker.

Prosjektgjennomføring

Planen var å gjenomføre flere aktiviteter, men på grunn av leder i lokal laget trakk seg fra vervet som leder i mental helse nordre aker og meldte seg ut av organisasjon, ble prosjektet ikke gjennom ført som planlagt. 4 stykker deltok på sykkeltur langs Rallarvegen. 10 stykker deltok på bowling med Tapas.

Resultater

Turen ble vellykket for de som deltok, fordi det gav en motivasjonsfaktor og en mestring av sosiale aktiviteter og den psykiske helsen. Bowling kvelden ble også en suksess.

Antall personer i målgruppen

14

Sluttrapport/artikler (pdf)

Veien til et friskere liv – oppdatert.pdf

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Veien til et friskere liv
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2015: kr 48 000
Startdato
31.12.2014
Sluttdato
30.12.2015
Status
Avsluttet