Veien til golf for utviklingshemmede.

Søknadssammendrag

Bakgrunn
De første organiserte tiltak for funksjonshemmede i NGFs regi, ble gjennomført i 2000. Arbeidet for personer med særskilte behov er i dag koordinert gjennom Golf-Grønn Glede, samtidig som forbundet jobber parallelt med utvikling av golf for funksjonshemmede.

Golf egner seg godt for funksjonshemmede, og golfens handicapsystem gjør at spillere på ulikt ferdighets- og funksjonsnivå kan spille sammen på like vilkår. Selv om NGFs tiltak retter seg mot alle, har de i liten grad tryffet utviklingshemmede og det er få utviklingshemmede som spiller golf i Norge.

Nye golfspillere må gjennom nybegynneropplæringen Veien til golf (VTG). Dette er et praktisk kurs på 12 – 15 timer, og etter gjennomført kurs får spillerne klubbhandicap 54. Det er forventet at utviklingshemmede vil trenge mer tid til nybegynneropplæring, og vi ønsker i dette prosjektet å tilrettelegge VTG for utviklingshemmede, og etablere treningsgrupper i klubb.Målsetting
1. Tilrettelegge VTG og presentere en modell for nybegynneropplæring tilrettelagt for utviklingshemmede.
2. Etablere treningsgrupper for utviklingshemmede i seks golfklubber.

Målgruppe
Utviklingshemmede som ønsker å spille golf, primært barn og unge. I løpet av prosjektperioden ønsker vi å nå ca 45 personer i målgruppen.

Gjennomføring
– Tilrettelegge VTG og beskrivelse en modell for tilrettelagt nybegynneropplæring for utviklingshemmede (år 1).
– Etablere treningsgrupper i seks golfklubber (3 i år 1, 2 i år 2 og 1 i år 3). Tilrettelagt VTG gjennoom ukentlig trening i gruppe med oppfølging av golftrener. Man jobber med VTG hele sesongen, og målet er klubbhandicap i løpet av 4-5 måneder. Deretter fortsatt ukentlig trening for oppfølging. Treningsgruppen skal bli et fast tilbud for funksjonshemmede i klubb. Antall utviklingshemmede deltakere per gruppe 5-6. Vi ønsker også å åpne opp for deltakelse fra noen foreldre eller støttekontakter. Dette med tanke på å bringe nye ressurspersoner til klubben, samt oppfølging av den enkelte utenom oppsatt trening. Totalt 10 personer per klubb.
– Turnering for utviklingshemmede, med spill/ferdighetsøvelser tilpasset nivå.

Prosjektets betydning
Det er godt dokumentert at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke positive helseeffekter, og forskjellen er størst mellom de som er fysisk inaktive og de som er litt fysisk aktiv. Personer med nedsatt funksjonsevne er mindre fysisk aktiv sammenlignet med befolkningen for øvrig. Den viktigste betydningen er bidrag til bedre helse gjennom regelmessig deltakelse i fysisk aktivitet, og at deltakerne finner en fysisk aktivitet de trives med i et godt sosialt miljø.

Golf en idrett med moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger. En golfrunde på 18 hull tar ca 4 t og 30 min. Man går ca 11 km, og pulsen er i gjennomsnitt på noe over 100 hjerteslag per minutt. En mann vil forbrenne ca 2500 kcal mens en kvinne vil forbrenne ca 1500 kcal. En golfrunde vil kunne bedre kondisjon, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære.

Framdriftsplan
Januar – april: Tilpasse VTG materiellet (år 1).

Inngå forpliktende avtaler med klubber.

Rekruttere deltakere.
Mai – sepr:

Gjennomføringsperiode (sesong).

Turnering med spill/ferdighetsøvelser (år 3).
Oktober:

Evaluering
Nov – des:

Rapportering og synliggjøring

Informasjonsarbeid
Markedsføring og informasjon om prosjektet vil bli gitt gjennom rapportere og synliggjøre erfaringer i f. eks Norsk Golf, NGFs hjemmesider og i NGFs kommunikasjon med klubber.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

VtG -Kurset bør gjennomføres over tid, med faste, ukentlige treninger. -Ta utg.pkt i materiell/opplegg tilpasset barn. -Gruppens størrelse kan variere, men et tips er 1 instruktør per 4 spillere. -Utv.h. bør betale på samme måte som andre, men de skal heller ikke betale mer. – Alle som deltar bør være medlem av klubben. -I utg.pkt er det ikke nødvendig med tilpasset utstyr, men det kan være andre funksjonsnedsettelser som nødvendiggjør dette. -Alle kan bli bedre, men mens noen utvikle seg til habile golfspillere vil andre aldri bli klar for golfspill over 18 hull. Begge deler er greit! -Spillere som ikke oppnår kunnskap/ferdighet som kreves for å få golfkortet, kan få dette gjennom å bli klassifisert. Treningsgrupper: -Målet var grupper i 6 klubber, men resultatet ble 7. Fokus har vært ukentlig aktivitet i gruppe. -Det ble gjennomført oppstartsmøte i 2014. Dette var eneste gangen klubbene ble samlet, og oppfølging har skjedd via tlf, e-post og besøk. -2016 og 2017 ble det arr. en turnering hvor det ble spilt singel, par, samt en konkurranse på treningsfeltet. Sistnevnte ble tilrettelagt for spillere som ikke har ferdighet til å spille på bane.

Antall personer i målgruppen

73

Oppsummering

Alle klubbene som har deltatt i prosjektet får tilbud om å videreføre aktiviteten som en del av GGG. Dette innebærer årlig aktivitetstilskudd og oppfølging av forbundet. NGF skal i tillegg jobbe videre med å øke aktiviteten for målgruppen, både i eksisterende og nye golfklubber. Tilbudet om en egen turnering for utviklingshemmede som ivaretar spillere på alle nivåer skal videreføres, og vurderes brukt også i andre turneringskonsepter. Først ute var GGG Open 2017, hvor spillere fra andre målgrupper og som ikke har ferdigheter til å spille på bane, får mulighet til å delta.

Sluttrapport/artikler (pdf)

GGG 2017 VtG utviklingshemmede Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Veien til golf for utviklingshemmede.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 75 000, 2015: kr 99 000, 2016: kr 130 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet