Veien tilbake

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mellom én av seks og én av fire vil oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. (FHI) Mental Helse jobber aktivt for åpenhet og bedring av psykisk helse, få flere til å søke hjelp tidligere og å nå ut til folk. Dokumentarserien «Veien videre» vil gi en unik mulighet til å nå ut til ungdom og unge voksne. Kjente mennesker som Noora kan bruke sin stemme til å gi et realistisk innblikk i det å ha psykiske lidelser og nå ut til mange. Vi vil skape en nær og ærlig dokumentarserie som tar psykisk helse på alvor, som bryter ned fordommer og bygger broer.

Målsetting for prosjektet

Lage dokumentarserie som bidrar til åpenhet og forståelse for psykisk helse. Innsikt og kunnskap mener vi gjør det er lettere å forstå, oppsøke hjelp og hjelpe når det trengs og før det går for langt. For den psykisk syke, helsepersonell, omsorgsarbeidere, pårørende, lærere og samfunnet generelt.

Målgruppe

Primærmålgruppa er ungdom og voksne mellom 18-60 år. Med og uten psykiske problemer eller tilknytning til psykiske problemer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1400000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi kommer til å filme Noora dokumentarisk og komme nært gjennom hennes prosess med å komme tilbake som artist nå som rusfri og å finne seg selv. Vi vil lage en parallell tidslinje til nåtidens, med visualisering av hennes forhistorie basert på intervjuer, hvor hun også forteller hvordan hun har det med den psykiske sykdommen. Alt gjort med kjærlighet for å forstå og gi innsikt. Med en ramme hvor vi bruker Noora sine egne låter hvor tekstene hennes underbygger temaet. Serien vil produseres slik vi produserer annen dokumentarfilm/serie. For å sikre en etisk god behandling av Noora og faglig kvalitetssikring av det som skal kringkastes, setter vi sammen, i samarbeid med Mental Helse, en referansegruppe som vi skal ha testvisninger for. Denne gruppen skal bestå av en autorisert psykolog, flere fra Mental Helse sine lokallag, deriblant en god representant fra Mental Helse da hun har vært igjennom Mental Helse sine mentor- og veilederprogrammer. Vi vil også ha tema- og debattkvelder med lokallag. Mental Helse vil bruke serien i sine relaterte prosjekter (Bl.a Venn1, Dra meg inn) i forbindelse med debatter, undervisning, foredrag, møter. Pilot 1:https://vimeo.com/510234643 passord:NOORA Pilot 2: https://vimeo.com/510603659 passord:NOOR

Fremdriftsplan for prosjektet

01.07.22 – 15.02.23 Filming. Jevnlige opptak. Manusarbeid 01.11.22 – 01.05.23 Møter med referansegruppe 01.08.23 – 01.11. 23 Opplegg med lokallag. 15.10.23 -01.06.23 Logging og klipp av serien + komponering av musikk 15.05.23 – 01.07.23 Lydetterarbeid og fargekorrigering. 01.07.23 Levering ferdig serie 01.05.23 – 01.11.23 Lansering rundt premiere, sluttrapporteringer/økonomi. 01.07.23 – 31.12. 23 Datainnsamling/behandling av resultatmål

Prosjektleder

Mari Bakke Riise

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Veien tilbake
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2022: kr 525 000, 2023: kr 525 000
Startdato
02.07.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring