Veien videre etter kreftbehandling – å leve med seneffekter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barnekreftforeningen ble i 2020 tildelt midler via DAM til å lage 4 filmer om seneffekter for å belyse utfordringene barn og unge med kreft har etter ferdig behandling. Disse filmene ønsker vi å bruke i vårt informasjonsarbeid overfor våre familier, i tett samarbeid med spesialister innen feltet.

Målsetting for prosjektet

Gjøre utfordringene om seneffekter bedre kjent,slik at både de som har vært syke og foreldre,får økt, konkret kunnskap og kan få råd og hjelp til å finne en måte å håndtere utfordringene de har hver dag. Få svar på hvor de kan hente hjelp, hvilke rettigheter som finnes, utdannelse og jobbmuligheter.

Målgruppe

Medlemmer i Barnekreftforeningen,som er foreldre/foresatte,besteforeldre til barn / ungdom som har gjennomgått kreftbehandling, og ungdommer som har hatt kreft.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Invitere barnets foreldre, familier, nettverk i kommunen, skole, kreftkoordinator, til 4 regionale samlinger gjennom Barnekreftforeningens fylkesforeninger. Vi vil invitere med oss fagpersoner som i tillegg til filmene, kan belyse dette område. Aktuelle deltakere vil derfor være medlemmer i Barnekreftforeningen, som er foreldre/foresatte, besteforeldre til barn / ungdom som har gjennomgått kreftbehandling, og ungdommer som har hatt kreft. I tillegg vil vi invitere de aktuelle kontaktpersonene i nettverket på barnets hjemsted. Det kan være helsesykepleier, kreftkoordinator, lærer, fritidsleder etc.

Fremdriftsplan for prosjektet

Det planlegges 4 regionale samlinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Medlemmer i Fylkesforeningene vil bli invitert og samlingen vil bli planlagt i samarbeid med representanter i de lokale fylkesforeningenes styrer. For at de med lang reisevei også skal kunne komme, vil samlingen foregå enten på kveldstid eller i en helg, og det kan da kombineres med andre møter i foreningene. Eksterne fagpersoner må spørres i god tid på forhånd.

Prosjektleder

Britt Ingunn Wee Sævig

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Veien videre etter kreftbehandling – å leve med seneffekter
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 150 000
Startdato
22.08.2022
Sluttdato
30.10.2023
Status
Under gjennomføring