Veien videre

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet ”Veien Videre” er et rehabiliteringsprosjekt og ble startet da BKUO (Blå Kors Utvikling Oppland) så behovet for et aktivitetstilbud til LAR-pasienter i Gran kommune. Prosjektet startet i mai 2008.

 

Målsetting: Veien Videre har blant annet som mål å engasjere personer i LAR i meningsfulle aktiviteter og planlegging av egen fremtid. Samt å engasjere personer som benytter LAR i ansvarlig virksomhet innenfor prosjektet. Vi utvikler også forpliktende samarbeid mellom aktuelle frivillige organisasjoner og næringsliv til beste for målgruppen. Prosjektet vil etablere et direkte samarbeid mellom prosjektet og NAV med sikte på å skaffe prosjektdeltagerne varig arbeid.

 

Gjennomføring: Prosjektet tilbyr individuell oppfølgning i tillegg til faste ukentlige gruppeaktiviteter. Rehabiliteringsbegrepet er sentralt og vi har fokus på at det vi gjør og våre mål skal være til nytte for deltagere i hverdagen. Veien Videre er i stor grad preget av brukemedvirkning og fleste aktiviteter som arrangeres er etter ønske og forslag fra deltagerne.

 

Videre planer: Prosjektet fortsetter sin drift med Blåkorsforeningen Lysglimt som eiere og den utvidede prosjektperioden vil avsluttes 31. desember 2012. Veien Videre er fra 2011 et regionalt prosjekt da Lunner kommune og Regionrådet for Hadeland støtter prosjektet økonomisk. Dette innebærer at LAR pasienter bosatt i både Gran og Lunner kan delta i prosjektet. Vi håper og ønsker at det offentlige etter endt prosjektperiode vil overta prosjektet.


 

Prosjektleder/forsker

Tone Lien

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Veien videre
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2008: kr 400 000, 2009: kr 370 000
Startdato
01.05.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet