Veiviser

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet er å skape aktivitetstilbud til utsatt minoritetsspråklige ungdom i utsatte bydeler i Trondheim hvor det har vært bekymring for ungdomsgrupper med minoritetsspråklige ungdom, både for de ungdommene som faller ut av idretten,men også for de ungdommene som gjerne ikke finner sin naturlige plass i idretten. Dette kan være ungdommer som står i fare for å havne i kriminelle miljøer, innvandrere og lignende.

Målsetting

Målsetting for prosjektet er de som er for lite fysisk aktive og de som faller utenfor de ordinære aktivitets-og idrettstilbudene. Målet med tiltaket er å kvalifisere minortetsspråklige gutter og jenter til utdanning og arbeid samt rekrutere de tilbake til det ordinære idrettsmiljøet.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er minoritetspråklig ungdom som står i fare for negativ utvikling og som er i ferd med å falle utenfor viktige arenaer.

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Aktivitetsarena for barn og unge i hovedsak med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier, som kan være en arena for innovative aktiviteter som bidrar til holdningsendring, læring og integrering. Det skal bli lokaler for kultur, samtalegrupper, leksehjelp og mye mer. Flerkulturelt idrettslag ønsker derfor å utvikle og prøve ut nye metoder i form av tre pilotprosjekter. Dette vil i starten skje uavhengig av faste lokaler. Hensikten er å demonstrere for både innvandrermiljøet og mulige støttespillere at dette fungerer like bra som det Flerkulturell Ungdom har gjort tidligere. Målet er å gjennomføre disse pilotprosjektene i tiden 1.juli 2017 til 30.juni 2018 og innflytting i egne lokaler i siste halvdel av 2017.

Fremdriftsplan

Tre pilotprosjekter – unge hjelper unge Pilotprosjektene tar utgangspunkt i ideen om at unge skal hjelpe unge. Hvis vi først lærer opp unge lederskikkelser i innvandrermiljøet vil de i neste omgang spre budskapet ved å gå foran som et godt eksempel. Unge lytter mest til andre unge som de har respekt for. Denne strategien er delvis inspirert av den Nicaraguanske organisasjonen CESESMA som utdanner såkalte «promotores».

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

-Sluttrapport+for+Prosjektnummer+2017HE2-185782.pdf

Prosjektleder/forsker

Ismail Myhuadin

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Veiviser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000, 2018: kr 450 000, 2019: kr 450 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.09.2020
Status
Under gjennomføring