Velferdsteknologi mot ensomhet

Søknadssammendrag

På grunn av smittevernhensyn forbundet med koronapandemien har eldre beboere på sykehjem og i omsorgsboliger måtte redusere sin kontakt med venner og familie betraktelig. Reglene for besøk er blitt særs strenge, og i tillegg kvier de eldre seg for å motta besøk i frykt for smitte mens familie og venner holder seg borte av samme grunn. En mulighet for kontakt kommer gjennom moderne kommunikasjonsteknologi, men de eldre har desverre ofte ikke den nødvendige kompetansen for å ta disse i nytte.

Prosjektet går ut på å dele ut KOMP maskiner til eldre beboere i sykehjem og omsorgsboliger i 4 forskjellige kommuner. KOMP, utviklet av «No Isolation», er en skjerm med kun en knapp, laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett og tilbyr en trygg kontakt på de eldres premisser. Med KOMP kan hele familien enkelt koble seg via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler til KOMP-brukeren. Dette vil sikre sosialt samvær for mange eldre som er isolerte og ensomme på grunn av koronapandemien.

Målgruppen er eldre som bor på sykehjem og omsorgsboliger som på grunn av koronapandemien har fått redusert sin sosiale kontakt. Vi vil anser målene som nådd når vi har fått delt ut maskiner så langt det rekker til de som har ønske og behov om det, og med det har økt den sosiale deltakelsen til ensomme eldre. Prosjektet startet opp 1. desember 2020 og forventes å være ferdig innen 1.april 2021.

Prosjektleder

Lars Nestaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Velferdsteknologi mot ensomhet
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
11.12.2020