Velkommen hjem, min allergiske venn!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Over 20 % av barn og unge berøres av astma/allergi. I stor grad medfører dette begrensninger i hva man kan være med på. For eksempel er det i hjem hvor man ikke er vant til å legge til rette for en allergiker, en vegring mot å invitere hjem barnas venner med astma/allergi. Dette kan gjelde både ved overnattings besøk og bursdager. Konsekvensene er at kronikere med astma/allergi, og særlig de som er alvorlig rammet, ofte kan føle seg svært ensomme.

Prosjektets målsetting:
Overordnet mål: Hjelpe barn med astma/allergi til og leve et sosialt liv sammen med venner.

Hovedmål: Utarbeide et informasjonsskriv om hvordan man kan legge til rette for besøk, dersom barn i familien har med seg en allergisk venn hjem.

Delmål:
• Publisere lett tilgjengelige, informative og praktiske råd som gjør det enklere å invitere en kroniker hjem.
• Forebygge ensomhet.
• Bidra til trygge voksne – og dermed også barn – gjennom praktisk kunnskap.


Prosjektets målgruppe:
Barn og unge med astma og allergi, deres venner og familier.

Beskrivelse av gjennomføring:
1) Vi utarbeider et spørreskjema til medlemmer i Oppland, for å kartlegge hvilke behov brukere har til innholdet i et informasjonsskriv.
2) Styringsgruppe velger innhold til informasjonsskrivet ut fra innhentede data fra spørreundersøkelsen, samt NAAFs eksisterende kunnskap om allergi, astma og forebygging.
3) Prosjektleder innhenter faglig bistand til å utforme innholdet og utarbeider forslag til layout.
4) Referansegruppe diskuterer forslaget og foretar forbedringer.
5) Kvalitetssikring av helsepersonell.
6) Styringsgruppe og referansegruppe godkjenner innhold.
7) Trykking og utarbeiding av pdf fil for publisering på www.naaf.no


8) Publisering og markedsføring.

Likemenn med barn som har astma/allergi deltar i prosjektet uten honorar, med sin brukererfaring og hjelper til med å publisere informasjonsskrivet. Det innhentes fagbistand fra sykepleiere, helsesøster og leger. Prosjektleder har bred erfaring fra administrasjon og koordineringsarbeid.

Prosjektets betydning:
Kunnskap gir trygge voksne, og dermed også trygge barn. Enkel tilrettelegging gjør det mulig at barn kan invitere alle sine venner hjem, også den som er allergisk. For “allergiske venner” håper vi at informasjonsskrivet vil bidra til at de føler seg inkludert og i større grad kan delta sammen med “vanlige” venner i sosiale sammenhenger, som for eksempel på overnattinger og middagsbesøk. Dette er viktige ting i et hvert barns liv.

Framdriftsplan:
Første kvartal – Etablere styringsgruppe og referansegruppe
Andre kvartal – Utarbeide spørreskjema, innehente svar og starte utvelgelse av innhold
Tredje kvartal – Innhente fagbistand, forslag til layout og kvalitetssikring
Fjerde kvartal – Trykking og distribusjon

Søknadssum:
Kr. 49.500,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0196.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Over 20 % av barn og unge berøres av astma/allergi. I stor grad medfører dette begrensninger i hva man kan være med på. For eksempel er det i hjem hvor man ikke er vant til å legge til rette for en allergiker, en vegring mot å invitere hjem barnas venner med astma/allergi. Dette kan gjelde både ved overnattings besøk og bursdager. Konsekvensene er at kronikere med astma/allergi, og særlig de som er alvorlig rammet, ofte kan føle seg svært ensomme.

Prosjektets målsetting:
Hjelpe barn med astma/allergi til og leve et sosialt liv sammen med venner. Hovedmål: Utarbeide et informasjonsskriv om hva man må ta hensyn til, dersom barn i familien har med seg en allergisk venn hjem.

Gjennomføring:
Medlemmer i Oppland ble spurt om hjelp da de som har skoen på kjenner best hvor det trykker. Vi fikk tilbakemeldinger om hva som kan være utfordringer og hva som må vektlegges for et trygt besøk. Det kan være vanskelig nok for voksne og be om tilrettelegging og for barn ennå verre. Med faglig bistand fra NAAF sentralt og våre rådgivende medlemmer har vi utarbeidet en brosjyre hvor den enkelte gjest eller dens foresatte krysser av for sine behov. Brosjyren sendes lokalforeninger som kan ta disse med på sine årsmøter for distribusjon.

Resultater og resultatvurdering:
Vi mener brosjyren vil bli et godt hjelpemiddel både får de som skal på besøk og for de som tar i mot en allergisk gjest.

Konklusjon, oppsummering og videre planer:
Prosjektet er utarbeidet i henhold til søknad og budsjett.
Det vil bli lagt ut en publikasjon også på våre nettsider som er mulig og oppdatere enkelt etter behov.

Prosjektleder/forsker

Tove Kristin Løkken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Velkommen hjem, min allergiske venn!
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 49 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet