Verktøysvideo mot mobbing

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Verktøysvideoen tar sikte på å engasjere unge og sette i gang tanker rundt inkludering og utestenging

Verktøysvideoen tar sikte på å engasjere unge og sette i gang tanker rundt inkludering og utestenging. Samtidig informerer den om No 1 Out-prosjektet og verktøyene mot mobbing.

 

Barn og ungdom er en viktig målgruppe i antimobbearbeid fordi de er i en enestående utviklings- og læringsfase. En god inkluderingskultur innarbeidet fra barndommen kan få positive ringvirkninger videre i livet.

 

I prosjektet No 1 Out får unge muligheten til å lære bort egne verktøy mot mobbing til andre unge. Verktøyene er kreative metoder der ungdommene blir utfordret til å tenke nytt både gjennom selvstendig arbeid og i gruppesamarbeid. En virkelighetseske kan være et eksempel på et slikt verktøy: Ungdommene skal utfolde seg kunstnerisk og forvandle en skoeske til å illustrere en person inni og utenpå. Hvordan ser en som mobber eller blir mobbet ut inni seg? Og hvordan er fasaden, eskens utside? Verktøyene har siden No 1 Out startet i 2001, blitt populære og denne videoen gjør det mulig å spre prosjektet og verktøyene til flere ungdommer rundt om i landet. Det er utarbeidet et detaljert veiledningshefte med de ulike verktøyene. Dette heftet utgjør sammen med videoen en startpakke som er innbydende, spennende og enkel å bruke for voksne veiledere og for ungdom.

 

Filmen viser et utdrag av No 1 Out-metodene i praksis. Vi møter Cathrine Schjelderup som har vært ”No 1 Out-pilot” siden prosjektets begynnelse. Sammen med et titalls andre ungdommer fra ulike kanter av landet har hun vært med på å bygge opp og spre prosjektet. Vi følger hennes gjennomføring av ulike verktøy i en ungdomsskoleklasse. Parallelt blir vi kjent med henne og hennes historie. Hun deler egne tanker om mobbing og ved å personliggjøre mobbeproblematikken åpnes det for at ungdomspublikummet kan identifisere seg. Dette gjenkjennelseselementet er viktig for å forstå mobbing og gi et mer nyansert bilde.

 

Ungdommene som prøver ut verktøyene for første gang går i niende klasse på Skranevatnet skole i Bergen. Gjennom arbeid med verktøyene gjør de seg opp tanker rundt inkludering og utestenging. Videoen viser utviklingen der elevene utarbeider de forskjellige verktøysoppgavene og hvilke tanker de gjør seg. Slik får de som ser videoen mulighet til å bli kjent med prosjektet og ulike måter å motarbeide mobbing på.

 

Filmmediet kommuniserer gjennom levende bilder og er lett å følge med på. Dette er av svært stor betydning for å kunne nå målgruppen, som er unge i ungdomsskolealder. Ved å se videoen får ungdommene innblikk i antimobbearbeidet og satt i gang tankeprosesser som relaterer til deres egen virkelighet. Prosjektet har gjort det mulig å nå ungdom over hele landet på en nær og personlig måte.

Prosjektleder/forsker

Anna Holm Vågsland

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Verktøysvideo mot mobbing
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2004: kr 195 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet