Vestnorsk B-vitaminstudie

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ved Haukeland Universitetssykehus har vi tidligere vist at høyt blodnivå av aminosyren homocystein er forbundet med redusert l

Ved Haukeland Universitetssykehus har vi tidligere vist at høyt blodnivå av aminosyren homocystein er forbundet med redusert leveutsikt for hjertepasienter. I Helseregion vest gjennomfører vi i samarbeid med Sentralsykehuset i Rogaland en stor randomisert studie WENBIT der vi undersøker om tilskudd av B-vitaminer som senker homocystein gir helsegevinst til hjertepasientene. I alt 3000 pasienter med forsnevringer i hjertets kranspulsårer deltar, og de blir fulgt med kontroller til studien avsluttes i år 2005.

 

Studien har tilknyttet flere spesialprosjekter. Tilbakefall etter ballongblokking (PCI) undersøkes med kontrastundersøkelse og med ultralyd fra innsiden av kransårene. Med ultralyd og medikamenttester studerer vi endringer i blodstrøm og trykk og i avleiring av kolesterol i åreveggen. Effekten av behandlingen på faktorer som er knyttet til utvikling av hjerte- og karsykdom undersøkes i blod- og urinprøver. Blant andre prosjekter nevnes studier av livskvalitet og kosthold hos hjertepasientene.

 

Foreløpige resultater: I samarbeid med danske forskere har vi vist at en ny markør (Holo-transcobalamin) kan ha betydning for å oppdage begynnende vitamin B12 mangel, og at en blodfaktor (cystationin) kan ha betydning for å påvise vitamin B6 mangel.

 

I subprosjektet på 90 pasienter foreligger 3 publikasjoner [1-3] mens ytterligere et manuskript forventes akseptert etter tredje revisjon [4]. I tillegg er to arbeider fra dette subprosjektet påbegynt. Dette gjelder studier av effekten av intervensjonen på inflammasjonsmarkører inklusive CRP, CD40L, neopterin og adhesjonsmolekyler. I et annet arbeide planlegges studert betydningen av inflammasjon på nivået av intra- og ekstracellulært vitamin B6.

Det foreligger for øvrig ønske / planer om ytterligere studier basert på dette datamaterialet.

 

Publikasjoner:

Nexø, E., Hvas, A.M., Bleie, Ø., Refsum, H., Fedosov, S.N., Vollset, S.E., Schneede, J., Nordrehaug, J.E., Ueland, P.M. & Nygård, O. 2002, ”Holo-transcobalamin is an early marker of changes in cobalamin homeostasis. A randomized placebo controlled trial.” Clin. Chem. nr. 48, s. 1768-1771. [1]

 

Bor, M.V., Refsum, H., Bisp, M.R., Bleie, Ø., Schneede, J., Nordrehaug, J.E., Ueland, P.M., Nygård, O. & Nexø, E. 2003, „Plasma vitamin B6 vitamers before and after oral vitamin B6 treatment: a randomized placebo-controlled study.“ Clin. Chem. nr. 49, s.155-161. [2]

 

Holm, P.I., Bleie, Ø., Lien, E.A., Nygård, O., Refsum, H., Nordrehaug, J.E., & Ueland, P.M. 2004, “Betaine as a determinant of postmethionine load total plasma homocysteine before and after B-vitamin supplementation.” Arterioscler Thromb Vasc Biol. nr. 24, s. 301-307. [3]

 

Bleie, Ø., Refsum, H., Ueland, P.M., Vollset, S.E., Guttormsen, A.B., Schneede, J., Nordrehaug, J.E. & Nygard, O. “Changes in basal and postmethionine load concentrations of total homocysteine and cystathionine following B-vitamin intervention.” Submitted. [4]

Prosjektleder/forsker

Ottar Nygård, på vegne av Locus Homocystein

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Vestnorsk B-vitaminstudie
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2000: kr 305 000, 2001: kr 315 000, 2002: kr 340 000
Startdato
01.04.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet