Veteranafatikere pilotprosjekt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektideen var å samle afasirammede, med mangeårig erfaring med språkskade og kommunikasjonsvansker, til møte med fagfolk f

Prosjektideen var å samle afasirammede, med mangeårig erfaring med språkskade og kommunikasjonsvansker, til møte med fagfolk for å dele sin kunnskap om det å leve med afasi. Afasi berører også de pårørende og virker inn på samspillet i familien.

 

Vi ønsket å få informasjon fra ”veteranafatikere” og pårørende om hva de har savnet i behandlingstilbudet etter skaden, og hva brukerne selv har gjort for å unngå isolering og få et mest mulig meningsfylt og aktivt liv. Vi ønsket at logopeder som arbeider med disse problemene skulle få tilbakemelding direkte fra brukerne.

 

Det er arrangert to fire-dagers samlinger høsten 2002, i Trondheim og Stavanger. Til sammen 26 ”veteranafatikere” og pårørende holdt innlegg. Alle var godt forberedte og gav flotte tilbakemeldinger på hva de selv mente var viktig og mindre viktig, i en rehabiliteringsfase, – og etterpå. Fagfolkene fikk kunnskap som vi ikke kan lese oss til i noen fagbøker. Dette var på ”brukernes premisser”. Det er gjort videoopptak av alle innleggene.

 

Søkeord: afasi, brukererfaring, veteranafatiker

Prosjektleder/forsker

Liv Stabell Kulø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Veteranafatikere pilotprosjekt
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Sunnaas sykehus skole
Beløp Bevilget
2002: kr 491 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet