– Vi bekjemper utenforskap

Tamar Thorud har brukt mye av livet sitt på å hjelpe de mest sårbare.

Gatejuristen oppsøker klientene der de er. Her er prosjektleder Tamar Thorud, leder for Gatejuristen Cathrine Moksnes og prosjektleder for Gatejuristen innlandet, Jørgen Markus Jørgensen. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

Mennesker som sliter med rus får ofte andre problemer som holder dem tilbake, for eksempel økonomi. Mange forteller også at de ikke får hjelp noen andre steder, forteller Tamar  Thorud.

Tamar er prosjektleder for Barnas Jurist og Gatas Økonom, som drives av Gatejuristen i Oslo og støttes med midler fra Extrastiftelsen. Han ble i fjor kåret til årets samfunnsbygger av E24.

Videreutvikler konseptene

Gatejuristen tilbyr gratis rettshjelp til folk som har rusproblemer, og finnes i dag i 15 byer over hele landet. I Oslo har de også etablert Barnas Jurist og Gatas Økonom.

– Gatas Økonom bistår med alt fra å sette opp budsjett til å ta kontakt med kreditorer for å bli enig om en nedbetalingsplan eller sletting av gjeld. Barnas Jurist bistår sårbare barn og unge under 25 år og har hjulpet barn helt ned i barnehagealder, forklarer Tamar.

– Vi har mange klienter som opplever å bli sviktet av systemet, og som forteller at de i kontakt med oss føler at de har blitt hjulpet for første gang, sier Tamar.

Tamar Thorud ble kåret til «årets samfunnsbygger» av E24 for sitt arbeid for vanskeligstilte. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

Unik frivillighetsmodell

Det er mange jus-studenter som ønsker å være frivillige for Gatejuristen og de nye prosjektene Barnas Jurist og Gatas Økonom. Det er inntak av frivillige en gang i året, og de som kommer gjennom nåløyet skal gjennom et opplæringsprogram før de skal ut og bistå klienter.

– De frivillige hos oss jobber i team, vi kobler studenter med erfarne jurister, hvor de erfarne fungerer som mentorer for studentene. Dermed får studentene bygget egen kompetanse gjennom oss. Samtidig sørger vi for at den juridiske hjelpen vi gir er gratis og av god kvalitet, forteller leder i Gatejuristen, Cathrine Moksnes.

Nå har de også fått inn sosionomer og økonomer som jobber i tverrfaglige team, og  som oppsøker klientene der de er.

– Vi samarbeider også med mange andre gode krefter, skyter Tamar inn, og nevner Skolehelsetjenesten, Røde Kors, Redd Barna og Nav.

– Vi får dermed mye frivillighet ut av prosjektene, poengterer han.

– Vi er utrolig glad for den støtten vi har fått fra Stiftelsen Dam. Hadde det ikke vært for disse midlene hadde vi ikke hatt mulighet til å hjelpe så mange som vi gjør, avslutter Cathrine.

Generalsekretær i Extrastiftelsen, Hans Christian Lillehagen, overrasket Tamar før jul med en sjekk på 750 000 til prosjektet “Ung Økonomi”. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Sluttrapport

Bakgrunn

Mange mennesker som har eller har hatt et rusproblem sliter med store problemer knyttet til sin økonomi og har en uhåndterlig gjeldsbyrde. Dette har negative effekter på helse og livskvalitet. Det øker også sannsynligheten for tilbakefall for dem som har blitt rusfrie. Mange har ikke forutsetninger for å kunne rydde opp på egenhånd. Derfor har Gatejuristen gjennom Gatas Økonom startet opp med gratis økonomirådgivning til denne gruppen.

Oppsummering

For det første har forprosjektet gitt grunnlag for å etablere Gatas Økonom som et permanent tiltak i Oslo – som en avdeling under Gatejuristen Oslo. Vi har lyktes med å få stat og kommune til å forplikte seg til å bidra til finanseringen av Gatas Økonom Oslo som et permanent tiltak. I tillegg har forprosjektet gitt grunnlag for spredning av Gatas Økonom ut i landet til andre byer der det finnes et gatejuristkontor fra før. Det skal fremover arbeides for å skaffe finansiering til dette.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har i all hovedsak handlet om å utvikle, iverksette, drifte og utprøve en tverrfaglig frivillighetsmodell for gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem. Fokus på arbeidsmetodikk og bruk av frivillige med økonomifaglig, juridiskfaglig og sosialfaglig kompetanse har stått sentralt. I forlengelsen av dette har det vært avgjørende å etablere samarbeid med en rekke eksterne aktører.

Resultater

Forprosjektet Gatas Økonom har vist at gratis økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem er en virkningsfull metode for å forebygge og redusere økonomiproblemer. Vi har også sett at dette henger nøye sammen med klientenes grunnleggende velferd. Prosjektet har gitt grunnlag for permanent drift av Gatas Økonom i Oslo og spredning til resten av landet (under forutsetning av finansiering). Dette er av stor verdi for søkerorganisasjon som styrker sitt tilbud. Først og fremst er imidlertid verdien stor for sårbare mennesker med rusbakgrunn som takket være Gatas Økonom får hjelp til å rydde opp i økonomien. Målsettingene med prosjektet er nådd.

Antall personer i målgruppen

400

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Gatas Økonom.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Gatas Økonom.pdf

Prosjektleder/forsker

Tamar Thorud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Gatas Økonom
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2016: kr 742 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet