Vi bryr oss i Hammerfest

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Vi bryr oss i Hammerfest” engasjerte flyktninger, asylsøkere og ungdom med fotballen som felles plattform

”Vi bryr oss i Hammerfest” engasjerte flyktninger, asylsøkere og ungdom med fotballen som felles plattform. Faste og uorganiserte fotballaktiviteter har skapt engasjement, tilhørighet og kameratskap. Fotballen har bidratt til bedre levekår og en positiv hverdag for prosjektets målgruppe.

 

Gjennom fotballen ble flyktninger og asylsøkere verdsatt på en positiv måte, samtidig som følelsen av tilhørighet i lokalsamfunnet ble realisert. Denne tilhørigheten bidro til økt trivsel, større engasjement i lokalsamfunnet og bedre selvtillit. Det ble registrert færre voldstilfeller og mindre destruktiv adferd etter at fotballtilbudet ble iverksatt. Fotballaktivitetene fikk titulering som ukas høydepunkt, og ansiktsuttrykket hos deltagerne fra det øyeblikk bussen stansa utenfor hallen til treningsøkta var ferdig kan ikke beskrives – det må oppleves: 50 menn i alle aldre og av ulike nasjonaliteter, med ulik religiøs bakgrunn: En ball – svette ­- glede – jubel…

 

Ungdomstilbudet gjennom skolelaget og uhøytidelige og uforpliktende fotballturneringer synliggjorde fotballen som samlingspunkt for målgruppa 16-19 år. Deltagelsen på de ulike aktivitetene var varierende. I etterkant har oppslutningen om klubbens egne fotballtilbud for aldersgruppa 16-19 år vært fantastisk. Ca. 30 spillere i aldersgruppa er nå faste deltagere på klubbens ulike treningsgrupper basert på et differensiert opplegg: Eget juniorlag, eget rekrutteringslag og egne satsingsgrupper. Skoleungdom utenfra implementeres i klubbens aktiviteter og alle som ønsker det får et tilpasset treningstilbud gjennom kvalifiserte trenere. Ungdomstilbudet gjennom ”Vi bryr oss i Hammerfest” markedsførte fotballen som fritidstilbud på en særdeles positiv måte.

Prosjektleder/forsker

Jan Steinar Paulsen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Vi bryr oss i Hammerfest
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2005: kr 50 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet