Hjemmetrening for voksne med kronisk lungesykdom

For å forebygge forverring av sykdom og vekke en god mestringsfølelse hos voksne med kronisk lungesykdom, vil NAAF lage et webinar der de sender et treningsopplegg, en gang per uke både våren og høsten 2020.

NAAF tilbyr nå en serie med gratis treningstimer for deres medlemmer. Her veksler de mellom styrke-/kondisjonstrening og yoga. Bilde: NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund har medlemmer i risikogruppa, som holder seg hjemme for å unngå smitte. På grunn av dette er mange i lite aktivitet, noe som kan føre til forverring av sykdom.

Gratis treningstimer

NAAF ser et stort behov for å opprettholde kontakten med deres medlemmer, og ønsker å aktivisere medlemmene på andre måter. På bakgrunn av dette vil de lage et webinar der de sender et gratis treningsopplegg.

– Vi vil sende trening live totalt 16 ganger, seks sendinger før sommeren og ti til høsten. En fysioterapeut skal ha kondisjon- og styrketrening, og en yogaintruktør tar deltakerne med på yogaøvelser. Begge instruktørene er godt kjent med de utfordringer lungesyke har, og treningen er tilpasset voksne med astma, KOLS og pollenallergi, forteller prosjektleder Gina Strøm.

Vil inspirere

Strøm forteller at de håper at deltakerne får utbytte av treningen og at det inspirerer til å trene mer hjemme. Fysisk aktivitet er viktig for alles helse, og kan være med å bidra til bedre sykdomshåndtering.

Sendingene vil bli tatt opp og delt med deltakerne.

Prosjektet fikk støtte i fjerde tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Prosjektet startet opp i slutten av april. Vi hadde flere møter på Teams for å planlegge innhold og framdrift. På disse møtene deltok noen ansatte i NAAF, våre to instruktører og to frivillige. Vi brukte også en del tid på å sette oss inn i hvordan man oppretter og gjennomfører et live-arrangement på Teams.

Alle NAAFs regioner deltok i markedsføringen av prosjektet, vi brukte de kanalene vi hadde (e-post, Facebook, hjemmeside og direkte kontakt).

I mai og juni hadde vi seks sendinger, tre med yoga og tre med styrketrening. Alle var på dagtid fredager. Med på sendingene hadde vi frivillige, slik at man kunne vise øvelsene på flere måter. Det ble gjort opptak av alle sendinger, og disse ble lagt ut på vår hjemmeside. På den måten kunne deltakerne ta treningen senere dersom de ikke fikk med seg live-sendingen. Alle sendinger varte i en time.

Etter de første seks sendingene la vi ut et evalueringsskjema på web, der deltakerne fikk spørsmål om tidspunktet for sending passet, om de var med da treningen gikk live, om de brukte opptaket som ble lagt ut og om nivået på treningen var passe eller for lett/vanskelig. Vi spurte også om de ville ble med til høsten og om det passet best på dag- eller kveldstid.

Svarene vi fikk hjalp oss å planlegge høstens sendinger. Vi fortsatte på dagtid, justerte nivået på treningen og la ut opptak på hjemmesiden. Alle opptak lå ute til prosjektet var ferdig.

Høsten 2020 gjennomførte vi ti sendinger. Vi holdt oss i all hovedsak til planen, men etter at prosjektet startet opp, så vi at dette var et godt tilbud til personer med astma og kols som var yngre enn målgruppen 60+. Vi åpnet derfor opp for disse, da vi etter hvert fikk erfaring med at mange isolerte seg hjemme for å unngå å bli smittet.

Vi er veldig fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Det eneste vi hadde problemer med var av teknisk karakter. Lyden var dårlig enkelte ganger i starten, men det var noe vi fikk rettet på. Vi hadde også problem enkelte ganger med nedlasting av opptaket, da lyd og bilde ikke var synkronisert. Vi har lært mye i dette prosjektet som vi kan ta med oss videre. Våre instruktører ble også veldig flinke til å instruere på live-sending. Underveis i prosjektet fikk vi mange hyggelige e-poster fra deltakere som takket for at vi hadde et slikt flott tilbud. Da prosjektet nærmet seg slutten, var det også mange som lurte på om de ville få tilbud om hjemmetrening også i 2021. Vi hadde samme evaluering som før sommeren da høstens sendinger var ferdig.


Søknadssammendrag

Norge og resten av verden er rammet av Covid-19. På grunn av virusutbruddet har alle aktiviteter, både lokalt og nasjonalt i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), blitt avlyst. Vi vet ennå ikke når vi kan ha fysiske møter igjen. Dette har ført til at vi må tenke nytt.

Vi ser et stort behov for å opprettholde kontakten med våre medlemmer i denne tiden, og for å aktivisere medlemmene på andre måter. Regionsekretærene i NAAF, som bistår tillitsvalgte, frivillige og andre medlemmer i sine regioner, har gått sammen for å gjennomføre en landsomfattende aktivitet.

Målgruppen for prosjektet er voksne fra 60 år og oppover med kronisk lungesykdom. Denne gruppen, og da spesielt personer med KOLS, er svært utsatt for alvorlig sykdom og død ved en Covid-19 infeksjon. I tillegg til lungesyke gir vi tilbudet til voksne med pollenallergi dersom det er ledige plasser. Målet er å holde personer med astma og KOLS i aktivitet i en tid da lungesyke er mest hjemme for å unngå smitte av Covid-19. Fysisk aktivitet kan holde sykdommen i sjakk, og man unngår forverring og sykehusinnleggelser.

Vi tenker å lage et webinar, der vi sender et treningsopplegg med instruktør en gang per uke både våren og høsten 2020. Sendingene blir direktesendt, men lagres, slik at deltakerne kan gå tilbake og repetere øvelser. Vi har kontakt med instruktører som underviser i medisinsk yoga og kondisjon- og styrketrening. Instruktørene har god kjennskap til lungesykdom og de utfordringene mange kan ha til fysisk aktivitet. Dette er viktig for at treningsprogrammet skal passe for målgruppen. Før oppstart og underveis i prosjektet vil den enkelte regionsekretær følge opp deltakere fra egen region.

Direktesendinger gjør at man setter av tid til trening, og det er enklere å motivere seg. Trening forebygger forverring av sykdom og vil gi en god mestringsfølelse.

Prosjektleder

Gina Strøm

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Vi holder Covid-19 unna og trener hjemme
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
17.04.2020