Vi kan, vi vil – må bare ta hensyn til

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet også for oss med kronisk lungesykdom.

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Under mottoet «vi kan, vi vil – må bare ta hensyn til…» ønsker vi og gi våre medlemmer i Oppland en kick start på sitt nye aktive liv og tilby et mestringskurs der temaet er fysisk aktivitet som forebyggende behandling.


Prosjektets målsetning:
Motivere deltager til og forebygge og ta vare på egen helse.
 Komme i gang med aktiviteter.
 Ta rett medisin til rett tid.
 God oppvarming forebygger.
 God astmakontroll gir lavere sykefravær.

Prosjektets målgruppe:
Kronikere med lungesykdom og deres familier, 25 – 30 deltager

Beskrivelse av gjennomføringen:
Beitostølen har et godt utgangspunkt for mange aktiviteter. Vi velger oss en helg på høsten og inviterer til mestringskurs. Likemenn fra Oppland deltar på frivillig basis, uten honorar, og deler sine erfaringer med deltagerne, motiverer og bidrar til en vellykket helg.

Dokka har Frisk livs sentral hvor det jobber en dyktig fysioterapeut. Hun har erfaring fra egne barns astma og blir kursets fysioterapeut. Gjengen fra Aktiv på Beito kjenner området som sin egen bukselomme, de hjelper oss og skreddersy en pakke med aktiviteter. Deltagerne deles opp i grupper tilpasset alder og ferdigheter.Prosjektets betydning: Mestringskurset skal gi deltagerne bedre forutsetning for og mestre sine hverdager. Via økt forståelse for egen sykdom og hva hver og en kan gjøre for og forebygge anfall som igjen gir lavere sykefravær og bedre livskvalitet. Etter endt kurs skal deltagerne ha lært betydningen av rett medisin til rett tid. Motivasjon til trening skapes ved aktiviteter i fellesskap. Gjennom helgen har alle mestret minst en aktivitet og kjent, «jeg kan», som gjør at det blir lettere og fortsette hjemme.


Framdriftsplan:
1 kvartal: Detaljplanlegging
2 kvartal: Invitere og bestille, hotell og aktiviteter
3 kvartal: Holde mestringskurs
4 kvartal: Rapportering


Søknadssum:
Kr. 70.000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Vi kan vi vil – må bare ta hensyn til. sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Tove Kristin Løkken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Vi kan, vi vil – må bare ta hensyn til
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 70 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet