Vi mestrer sammen!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når livet endrer seg blir det ofte mange belastninger over tid. Dette kan medføre at parforhold blir skjøre, og kan ende med samlivsbrudd. Ut fra mange tilbakemeldinger fra medlemmer vet vi at det er få tilbud til andre enn den personen som er skadet. Vi ønsker derfor å ha fokus også på partneren, ved å tilby mestringskurs for par, slik at paret får felles og bedre kunnskap og mestringsverktøy for hverdagen, som igjen kan bidra til økt livskvalitet. Vi vet at tilbud til par gir en stor verdi for både paret og familien, fordi en blir to om å bruke kognitive teknikker og mestringsverktøy.

Målsetting

Gi deltagerne økt mestring av belastninger i hverdagen. De skal lære metoder og teknikker som reduserer disse, hvordan dette brukes, få økt forståelse/innsikt for seg og hverandre, som igjen bidrar til økt livskvalitet. Forebygge samlivsvansker, som for noen ender i samlivsbrudd.

Målgruppe

Par, som lever og bor sammen i et fast parforhold og hvor den ene eller begge har varig nedsatt funksjon, forårsaket av skade eller sykdom.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Kurset gjennomføres fredag-søndag, hvor deltagerne bor på hotell. I tillegg til det faglige på dagtid gir dette gode muligheter for sosialt samvær og “uformell” erfaringsutveksling. Kurset er bygget opp med utgangspunkt i tre hovedkilder, og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjon: forskning på mestring av belastninger, kognitiv terapi og klinisk erfaring. Kurset vil bestå av en kombinasjon mellom korte forelesninger, praktiske øvelser og erfaringsutveksling i plenum. Kurset har plass til inntil 15 par. Kurset evalueres grundig, med skriftlig evalueringsskjema som alle deltagerne fyller ut på siste kursdag. Sammendraget av evalueringene vil danne grunnlaget for et spørreskjema som sendes parene i etterkant, og blir fulgt opp av forbundet via telefon med parene. Her vil vi legge spesielt vekt på om det har oppstått utfordringer eller behov i forlengelsen av kurset, og gi råd for videre oppfølging.Kurset vil også tilrettelegges ut fra de funksjonsnedsettelser og behov de forskjellige kursdeltagerne har, og gjennom dette søke å forebygge at noen opplever at de “faller utenfor”.

Fremdriftsplan

Januar – april: Rekruttering av deltagere. Mai: Gjennomføring av helgekurs. Oppsummering skriftlige evalueringer. Juni: Evaluering og skriving sluttrapport. Utsendelse spørreskjema og telefonoppfølging parene. August: Formidling av resultatet. Sluttrapportering og regnskapsrapport til ES.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til ExtraStiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Wenche Solløst

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Vi mestrer sammen!
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2018: kr 165 000
Startdato
02.05.2018
Sluttdato
01.08.2018
Status
Avsluttet