VI SKYTTERE I NORGE – VI hører blinken

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Skyting for blinde og svaksynte (VI skyting) er innlemmet i det Paralympiske system og det konkurreres på internasjonalt nivå. Vestre Bærum Salongskytterlag har gjennom de siste tre årene organisert og jobbet med å tilrettelegge VI skyting i Norge i samarbeid med Norges Skytterforbund. Prosjektet sikter nå på å rekruttere nye utøvere blant blinde og svaksynte, og ønsker å gjøre skyting som idrett og rekreasjon tilgjengelig for flere innen denne gruppen av befolkningen, uavhengig av kjønn og alder.

Målsetting

Målet er å få 3 -5 nye klubber årlig til å integrere blinde og svaksynte utøvere i sine klubber og rundt 10 nye utøvere over en 2 års periode. Vi ønsker å gi muligheten for å kunne ha skyting som rekreasjon, opptrening og idrett for blinde og svaksynte.

Målgruppe

Blinde og svaksynte primært i alder 12 år – 18 år, men også for de som er eldre. Vi ønsker å få flere blinde og svaksynte med inn i den organiserte idretten.

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

Lokal tilrettelegging i egen kommune og oppsøkende virksomhet og tilrettelegging for skyting som rekreasjon, rehabilitering og idrett for blinde og svaksynte på landsbasis. Dette skal gjøres ved at klubber kan ta imot blinde og svaksynte med skolerte instruktører. Klubber skal i startfasen kunne låne utstyr og instruktører fra prosjektet. Prosjektet vil jobbe aktivt opp mot Norges Blindeforbunds ungdomsorganisasjon og være med som en del av aktivitetstilbudet på leire og samlinger.

Fremdriftsplan

Møte blinde og svaksynte der de er, på leire og samlinger fordelt over de neste to årene. Utstyr må anskaffes straks prosjektet settes i gang og planer for aktiviteter fordeles utover de to neste årene. Det skal aktivt drives rekrutteringsarbeid i nærområdet / kommunen ved å være tilstede på kommunale arangementer for funksjonshemmede.

Prosjektleder/forsker

Jan Enevold Brække

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
VI SKYTTERE I NORGE – VI hører blinken
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 164 000, 2020: kr 101 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.10.2022
Status
Under gjennomføring