Vi synger i hver en krok

Søknadssammendrag

Vi ønsker å nå fram til eldre som bor i utkantene og har vanskelig for å komme seg til sentrum, der de fleste aktiviteter foregår. Dette er en gruppe som har levd i ensomhet og inaktivitet under korona pandemien. Noe tiltaket vårt kan bøte på.

Vi er så heldige å ha gode sang- og musikkkrefter i laget, og ønsker å bruke disse mer aktivt. Derfor vil vi arrangere musikk og allsang-tilstelninger rundt om i kommunen. Vi vil tilby skyss til deltakerne, og ønsker å favne alle, ikke bare de som er medlemmer hos oss. I vår kommune må enkelte bruke hurtigbåt som kommunikasjon. Vi ønsker å sponse biletter, og også å få til «sangstund» ombord på hurtigbåten.

Vi tror at vi kan få med oss en del som sliter med ensomhet og kommer seg lite ut. Våre trofaste musikanter spiller som regel gratis, denne gangen håper vi å kunne gi dem litt honorar. Vi håper også å kunne sponse litt til mat på tilstelningene. Planen er å ha seks arrangement, et før jul med gamle juleleiker og julesanger, et i februar med gamle slagere, et «allsang på grensen» der vi inviterer nabokommunens eldre. I juni håper vi å komme oss på rorbua, og maritim sang på «Osenfjord», i juli fest i hagen/gapahuken ved sykeheimen. Øyhopping med musikk i september, og høstsang/pub på Vingsandkroa i oktober.

Dette tror vi blir et godt tilbud til våre pensjonister og andre og en fin måte å vise fram våre musikere. Målgruppen er seniorer (over 60), men også andre med spesielle behov, aleneboende, personer som kommer seg lite ut ellers. Prosjektet starter opp i desember 2021, og vi forventer å ha sist arrangement i oktober 2022.

Prosjektleder

Britt Oddny Aune Olsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Vi synger i hver en krok
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 49.200
Startdato
15.11.2021