Vi tar frivilligheten tilbake!

Søknadssammendrag

2020 og 2021 har vært spesielle år for oss alle grunnet covid-19. Vi i Redd Barna har vært spesielt bekymret for barn i sårbare situasjoner. De har vært borte fra skole og barnehage og fritidsarenaen har i perioder vært stengt. Grunnet ulike restriksjoner har våre frivillige til tider ikke hatt mulighet til å drive aktivitet, som vanligvis bidrar til en aktiv og normalisert hverdag for barna.

Vi ønsker derfor å invitere alle våre frivillige som driver tiltak for barn som lever i sårbare situasjoner til et felles seminar i 2022 hvor vi vil styrke, inspirere og revitalisere frivilligheten med et felles «kickoff» etter covid-19.

Opplæringsseminaret skal sikre at våre frivillige har kunnskap og kompetanse. I opplæring og veiledning av frivillige har vi fokus på aktiviteter som fremmer mestring, samt betydningen av å være til stede i aktiviteten og gi tilbakemeldinger til barna.

Opplæringsseminaret skal sikre at våre frivillige har kunnskap og kompetanse. Målet med seminaret er å gi frivillige faglig påfyll, skape en møteplass for utveksling av erfaringer, og ikke minst, inspirere til videre arbeid.

Vi håper at seminaret vil bidra til et stort engasjement for å starte opp frivilligheten igjen etter covid-19, og bidra til at barna får en aktiv og normalisert hverdag igjen knyttet til de frivillige tilbudene i regi av Redd Barna. Med trygge og motiverte frivillige vil også tilbudet bli enda bedre for barna på de ulike aktivitetene.

Planleggingen av seminaret har allerede startet og vi gleder oss til å samle de frivillige til felles påfyll og inspirasjon i 2022.

Prosjektleder/forsker

Kristin Wee Sævig

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Vi tar frivilligheten tilbake!
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021