Vi & Virus

Sluttrapportsammendrag

Dette har vært et utviklingsprosjekt som har endret seg mye underveis. Vi fikk ikke støtte til produksjonen av filmen i løpet av denne første utviklingsfasen. Selve utviklingsprosjektet er vi fornøyd med, på tross av at det har vært krevende og endret flere ganger underveis. Samarbeidet mellom Redd Barna og Bivrost Film har vært svært bra. Vi er nå i en fase to av utviklingsprosjektet fram til oktober. Da vet vi om det blir en full produksjon, eller et ferdig utviklingsprosjekt. Støtten til fase2 kommer fra Sør-Norsk Filmsenter og Bivrost Film.

Både Corona-pandemien og dette prosjektet har utviklet seg i løpet at det siste året. Senest i forrige uke hadde Redd Barna og Bivrost Film siste produksjonsmøte om veien videre for prosjektet.
De endringene som har skjedd det siste året handler i første omgang om selve premisset, og tema, for den filmen vi ville lage i 2020.

Planen var å lansere denne filmen når pandemien var over i Norge. I løpet av utviklingen fikk prosjektet et mer internasjonalt fokus. Premisset for dette – om internasjonal solidaritet og samhold – har endret seg. Slik verden ser ut i dag er situasjonen preget mer av konflikt enn samarbeid. Det samme gjelder for virusets opphav.
Vi har ikke kommet i mål med finansiering av selve produksjonen av filmen. Det ble søkt NRK Super innenfor fristen, mars 2021, for programforslag, men prosjektet nådde ikke fram. Bivrost Film har forsøkt å skaffe finansiering både fra Helsedirektoratet og UD til produksjonen, uten å lykkes.


Søknadssammendrag

Målet med dette prosjektet er å gjennomføre utvikling av animasjonsfilmen «Vi & Virus», inkludert manus, visuell utforming, finansiering og planlegging av produksjonsfasen. Redd Barna og Bivrost Film ønsker å få med aktører vi har et godt samarbeid med fra før, som for eksemplel NRK Super, Bufdir og Helsedirektoratet for å lage en film og samtaleveileder av høy kvalitet og med bred distribusjon.

Barn opplever nå en periode i livet de kommer til å huske så lenge de lever.

Denne filmen om den globale koronapandemien skal gi dem god, lett forståelig kunnskap som gir innsikt, en følelse av mestring og trygghet. Den delen av filmen som omhandler Korona-viruset skal bli en svært presis og samlet framstilling. Handlingen vil ha virus, immunforsvar og en pandemi som sitt utgangspunkt. Den andre delen vil handle om hva vi mennesker gjør sammen for å løse dette, ulike reaksjoner i en krisesituasjon og ikke minst hva vi gjør i framtiden. Vi ønsker å lage en film som er relevant lenge og som berører tanker og spørsmål barn vil ha i lang tid framover. Filmen vil formidle opplevelsen av å være med på et viktig felles prosjekt der medfølelse, fellesskap, samarbeid og solidaritet er underliggende tema -alle temaer som barn er svært opptatt av.

Målgruppen er alle barn i Norge, men spissing mot elever på 2.-4. trinn.

Særlig viktig er barn, og deres foresatte, med diagnoser eller underliggende sykdommer som vil være mest utsatt, engstelige og isolerte i lang tid framover. Barn som er pårørende er også med i denne gruppen. Utvidet målgruppe er voksne som har kontakt med målgruppen: foreldre, helsesykepleiere, skoleledelse, fritidsledere og andre.

Prosjektleder

Trond Jacobsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Vi & Virus
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020