VIA: allidrett for alle

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

VIA ble slått sammen med Sagene IF- Allidrett, for dermed å kunne ha et bedre apparat i ryggen. Sammen med Sagene IF sørget prosjektansvarlige å sikre god gjennomføring av de faste treningene (1 -2 ganger pr uke). Treningene ble gjennomført med to-tre instruktører, samt hjelpen og støtten fra foreldrene. Gruppen på ca 25 barn og unge ble etterhvert delt i to da aldersforskjellen gjorde det nødvendig. I tillegg ble det startet opp en egen gruppe høsten 2017 autistiske barn.

Antall personer i målgruppen

45

Oppsummering

Videre planer er å holde fast på menneskene og systemet vi har fått i stand. Samt sørge for solid drift av prosjektet videre i 2018.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport 2018 endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Vibeke Thiblin

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
VIA: allidrett for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 240 000, 2017: kr 240 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet