Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Kristiansand

Søknadssammendrag

Prosjektet vi fikk gjennomført med støtte av DAM med ferieaktiviteter i 2021 har vist seg svært viktig for deltakerne og vi vil med dette prosjektet videreføre og videreutvikle dette arbeidet.

Tiltaket skal motvirke isolasjon og utenforskap for deltagerne på KIAs norskkurs for minoritetskvinner i Kristiansand, deres barn og andre barnefamilier i samme situasjon. Vi ønsker å bidra til at de får samme aktivitets-tilbud som mange norske familier har i feriene.

Vi planlegger derfor ferieaktiviteter for å gi gode ferie og familieopplevelser for både kvinnene og deres familier, ikke minst med tanke på barna. Vi ønsker å hjelpe dem i målgruppen som på grunn av manglende kunnskap om det norske samfunnet er redde for å gå ut med barna sine. Vi vil gi opplæring i hvilke forventninger de møter og hva som er vanlig praksis i slike sosiale sammenhenger. Et annet mål er at aktivitetene kan bidra til at deltagerne selv tar turer ettersom man blir trygg og får erfaring og kjennskap til aktivitetstilbud.

Nytt i år er at vi har lagt opp til to turer med overnatting. Dette for å gi barna følelsen av ferietur, som mange av deres jevnaldrende forteller om når de kommer tilbake til skolen etter feriene.

Vi har lagt opp til aktiviteter i forbindelse med juleferien, vinterferien, påskeferien, sommerferien og høstferien 2022. Vi legger opp til besøk i Dyreparken, Aquarama badeland, badetur til Bragdøya og Haraldsvigen, besøk i klatrepark, ridesenter, mineralparken på Evje og uteaktiviteter hos Troll Aktiv i Evje.

Vi er svært takknemlige for tildelingen og vil gjøre vårt beste for at prosjektet vil gi glede og større opplevelse av inkludering i samfunnet til familier med minoritetsbakgrunn. Ikke bare får de en god opplevelse under aktivitetene, men barna har også noe å fortelle om i skole og barnehage etter ferien. 

Prosjektleder

Anne Marit Stalleland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Kristiansand
Organisasjon
Kristen Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 409.500
Startdato
15.10.2021