Vil du vite hva jeg har å si?

Søknadssammendrag

BAKGRUNN

I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller skade (Cerebral parese, autisme, språkvansker, hodeskader pga ulykker, demens, hjerneslag). Denne gruppen har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som kan bidra til å gi dem bedre livskvalitet. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler, konkreter eller skrift, handlinger og kroppslige uttrykk som blir fortolket av andre, kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskiner.

ISAAC Norge er en organisasjon som arbeider for alle som bruker, er interessert i og arbeider med ASK. Arbeid med ASK innebærer alltid at man er opptatt av hvordan man kan skape et godt språkmiljø for personen og hvilke ferdigheter kommunikasjonspartneren bør ha.

PROSJEKTETS MÅLSETTING

Med denne prosjektbeskrivelsen søker ISAAC om midler til å lage 5 informasjonsfilmer, hver på 5-10 minutter, om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hovedmålsettingen med prosjektet er at filmene skal bidra til holdningsskapende arbeid og kunnskapsspredning om ASK overfor allmennheten, pårørende, brukere og fagpersoner.

Viktige delmål er å vise:
• hva ASK er
• hvorfor ASK er en viktig forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt
• hvem som har nytte av ASK (at det er mennsker i ulike aldre som har ulike forutsetninger)
• hvordan den allmenne befolkning kan kommunisere med mennesker som bruker ASK
• hvilke muligheter mennesker som bruker ASK har
• eksempler på ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

I filmene ønsker vi å vise hvordan man kan være en god kommunikasjonspartner og hvordan man skaper et godt språkmiljø i reelle hverdagssituasjoner. Vi har foreslått 5 tema for filmene.

1. Hva er ASK?
2. Tidlig språkutvikling – eksempler fra barnehage
3. ASK-elever i et inkluderende klasserom
4. Voksne i egen bolig – om unge som flytter inn i egen bolig
5. Forandringer plutselig i livet – om voksne som mister funksjonell tale på grunn av sykdom

Filmene er nærmere beskrevet i vedlagte prosjektbeskrivelse.

Til hver film skal det lages diskusjonsspørsmål, tekster og lenker og tips om utfyllende informasjon. Filmene og tilleggsmaterialet skal legges ut fritt tilgjengelig på isaac.no, vimeo og andre aktuelle nettsteder.

MÅLGRUPPE

Filmene skal fungere godt som den første informasjonen en person får om ASK. Filmene vil være fine overfor allmenn befolkning og alle mulige kommunikasjonspartnere til mennesker som bruker ASK. Filmene vil også kunne brukes av brukerne selv, fagpersoner (spesialpedagoger, logopeder, lærere, ergoterapeuter, psykologer, leger osv) og i utdannelsen av fagpersoner.

GJENNOMFØRING

ISAAC har i dette prosjektet innledet et samarbeid med Snöball Film som har over ti års erfaring med produksjon av informasjonsfilm. Det blir opprettet en faggruppe med fagpersoner som kan mye om filmenes tema og som vil følge prosjektet fra oppstartsmøte med idemyldring til ferdig utviklet filmer.

Deltakere fra ISAAC, Snöball og faggruppen er nærmere beskrevet i vedlagte prosjektbeskrivelse.

PROSJEKTETS BETYDNING

Det er et stort behov for informasjonsfilmer om ASK fordi:
– folk flest har lite kunnskap om ASK og det er vanskelig å sette seg inn i temaet
– det finnes få norske filmer om temaet fra før
– det er behov for filmer som viser et større mangfold av personer som bruker ASK og ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
– informasjonsbehovet vil øke på grunn av det har blitt mer fokus på ASK de siste årene og fordi de nye presiseringene i opplæringsloven vil bidra til iverksetting av flere tiltak overfor mennesker som bruker ASK
– filmene vil lette informasjonsarbeidet til ISAAC og interesseorganisasjonene til brukerne av ASK
– filmene vil være viktig for å lære folk å bli gode kommunikasjonspartnere for mennesker som bruker ASK


FRAMDRIFTSPLAN
Prosjektet skal gjennomføres i 2014 med følgende framdriftsplan:

Feb-mars

Oppstartsmøte, research og befaringer
April – mai

Utvikling av manus
Juni – aug

Opptak
Sep-okt

Redigering av filmene
Nov

Ferdigstilling av filmene
Des

Klargjøring av nettside og tilleggsmateriale

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport_ask_150214.pdf

Prosjektleder/forsker

Wenche Erlien

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Vil du vite hva jeg har å si?
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Snöball film
Beløp Bevilget
2014: kr 750 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet